Pierwsze prace na Ważewskiego i Zakarczmie

W tym tygodniu ruszyły pierwsze prace na ul. Ważewskiego i Zakarczmie – tyczenie działek po nowym podziale.

W dalszej kolejności, rozbiórka ogrodzeń i prace na sieciach, wtedy pierwsze zmiany w organizacji ruchu: ruch wahadłowy lub ruch jednokierunkowy. Przy głębokich wykopach i robotach drogowych odcinkowe zamknięcia jezdni (brak przejazdu).

Ul. Ważewskiego zostanie rozbudowana na odcinku ok. 160 mb od ul. Zakopiańskiej. Robotami objęty będzie również fragment ul. Zakarczmie, ok. 60 mb od skrzyżowania z ul. Ważewskiego. W ramach inwestycji: rozbudowana zostanie jezdnia, pojawią się jednostronne chodniki, przebudowane zostaną zjazdy i skrzyżowanie, wybudowane zostanie odwodnienie i oświetlanie oraz wybudowane bądź rozbudowane sieci: wodociągowa, gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna.

Zadanie jest realizowane w ramach rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Więcej: Wkrótce rozbudowa fragmentu ulicy Ważewskiego.

 

DRUKUJ
POBIERZ