Organizacja ruchu na Kazimierzu zgodna z prawem

Wczoraj, 26 listopada Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację wojewody małopolskiego dot. organizacji ruchu na terenie Kazimierza.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy kasacji wojewody małopolskiego, który nakazał zmianę wprowadzonego na Kazimierzu projektu organizacji ruchu. Zdaniem zarówno WSA, jak i NSA wprowadzony projekt organizacji ruchu – zakazujący wjazdu na teren dzielnicy Kazimierz samochodów z wyjątkiem mieszkańców i instytucji do tego uprawnionych jest zgodny z obowiązującymi przepisami, czyli Ustawą o Ruchu Drogowym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

 

DRUKUJ
POBIERZ