Od 22 września br. zmiany na Kazimierzu

W związku ze zmianami w strefie płatnego parkowania i powstaniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania w Krakowie m. in. na terenie Kazimierza, 22 września (niedziela), miasto zastąpi Strefę Czystego Transportu nową Strefą Ograniczonego Ruchu.

Z granicami można zapoznać się tutaj.

Teren ograniczonego ruchu będzie znajdować się wewnątrz obszaru ograniczonego ulicami: Dietla, św. Sebastiana, Brzozową, Miodową, Starowiślną, Dajwór, Podgórską, Gazową, Trynitarską i Krakowską. Wewnątrz strefy będzie znajdować się strefa zamieszkania. Obowiązywać będzie w niej ograniczenie prędkości do 20 km/h, parkowanie możliwe będzie jedynie w wyznaczonych miejscach, piesi będą mieć pierwszeństwo na całej szerokości drogi.

Do strefy ograniczonego ruchu nie będą mogły wjechać osoby do tego nieupoważnione co w znacznym stopniu powinno wpłynąć na bezpieczeństwo wszystkich niechronionych uczestników ruchu na terenie strefy. Samochody zaopatrzenia będą mogły wjechać do strefy w następujących godzinach: 6-12 i 17-20.  Dodatkowo wprowadzono zapis „z zezwoleniem zarządu drogi”  aby uwzględnić sytuacje szczególne. W celu lepszej obsługi komunikacyjnej na ulicy Trynitarskiej pomiędzy ul. Gazową a ul. Mostową zostanie zmieniony kierunek ruchu. Dojazd do Szpitala Zakonu Bonifratrów na ul. Trynitarskiej i Szkoły Podstawowej nr 11 na ul. Miodowej nie będzie ograniczony.

Na tabliczkach pod znakami B-1 ustawionymi na wjeździe do strefy ograniczonego ruchu, wymieniony zostanie katalog pojazdów, których znak nie będzie dotyczył:

– z abonamentem postojowym typu K na sektor A13 oraz z abonamentem postojowym typu E,

– w godzinach 6-12 i 17-20 wyłącznie dla i na czas wykonywania czynności ładunkowych oraz obsługi technicznej,

– wolnobieżnych z silnikiem elektrycznym,

– rowerów, TAXI, CC, CD,

– służb specjalnych, służb miejskich, pomocy medycznej,

– dojeżdżających na teren posesji lub garażu,

– z pocztą, konwojów pieniężnych do banków strefy,

– “z zezwoleniem zarządu drogi.”

 

DRUKUJ
POBIERZ