Od 22 września br. zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

W związku z podjętą 17 lipca br. uchwałą Rady Miasta Krakowa – od 22 września br. (niedziela) obowiązują nowe przepisy dotyczące Strefy Płatnego Parkowania.

22 września br. Strefa Płatnego Parkowania została poszerzona o rejon Zabłocia i os. Podwawelskiego. Od tego dnia obowiązuje ona od poniedziałku do soboty (nie jak do tej pory od poniedziałku do piątku) w godz. 10-20. Stawki pozostały bez zmian: 3 zł za pierwszą godzinę, 3,50 zł za drugą, 4 zł za trzecią i 3 zł za każdą kolejną.

Poszerzenie SPP o dwa nowe rejony jest pokłosiem decyzji Rady Miasta Krakowa z 17 lipca br. Podstrefy zostały rozróżnione w zależności od zwiększonego zapotrzebowania miejsc parkingowych.

Mapa Obszaru Płatnego Parkowania w Krakowie

SPP przy dotychczasowych stawkach będzie obowiązywała do połowy grudnia. 15 grudnia br. weszły w życie nowe stawki we wszystkich podstrefach.

Wynoszą one odpowiednio:

  • w podstrefach A – 6 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania
  • w podstrefach B – 5 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania
  • w podstrefach C – 4 zł za pierwszą i każdą kolejną godzinę parkowania

Z kolei abonamenty przedstawiają się następująco:

  • w podstrefach A – 500 zł
  • w podstrefach B – 400 zł
  • w podstrefach C – 300 zł
  • obowiązujący w strefach A, B i C – 750 zł

Abonamenty mieszkańców pozostają bez zmian – 10 zł miesięcznie. Natomiast kara za nieuiszczenie opłaty wynosi teraz 150 zł. Opłaty pobierane są od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-20.00, z wyjątkiem świąt: poniedziałku wielkanocnego, 1 listopada oraz 25-26 grudnia.

Abonament postojowy dla mikroprzedsiębiorcy wynosi:

  • w podstrefach A – 150 zł
  • w podstrefach B – 100 zł
  • w podstrefach C – 70 zł

Minimalna opłata za postój wynosi 2 zł.

Cennik opłat – Obszar Płatnego Parkowania w Krakowie

Warunkiem zerowej stawki opłat dla osób niepełnosprawnych, parkujących w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób (tzw. „kopertach”), jest wyłożenie za szybą pojazdu oryginału karty parkingowej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności. Tym samym nieumieszczenie oryginału karty parkingowej za szybą pojazdu lub jej niewłaściwe wyłożenie będzie skutkować wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej w kwocie 150 zł oraz brakiem możliwości anulowania takiego zawiadomienia pomimo okazania jej oryginału na etapie reklamacji.

Co ważne, kierowcy są zobowiązani do uiszczania opłaty za parkowanie w każdej podstrefie z osobna. Nie ma już możliwości przejechania i pozostawienia samochodu np. na bilecie parkingowym z podstrefy B w rejonie objętym podstrefą A.

MAPY:

We wrześniu 2020 r. SPP zostanie poszerzona nieznacznie w rejonie Grzegórzek, Dębnik, Zwierzyńca i Krowodrzy.

 

DRUKUJ
POBIERZ