Nowy projekt dla zatok parkingowych w ciągu Reduta

W związku z sygnałami od mieszkańców odnośnie potrzeby zmiany zatok parkingowych w ciągu ulicy Reduta i uporządkowania oznakowania, opracowany został stosowny projekt organizacji ruchu, a jego realizację zaplanowano na ten rok. Zostanie on wdrożony jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe.

Pod koniec ubiegłego roku trafił do nas przygotowany przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK projekt nowej stałej organizacji ruchu dla ul. Reduta – jego celem jest uporządkowanie oznakowania i wprowadzenie wyspowego progu zwalniającego. Zakłada on również m.in. likwidację części odcinków pasów postojowych wyznaczonych obecnie na jezdni ul. Reduta na odcinku od ul. J. Sabały do ul. F. Bohomolca.

Projekt przewiduje również zmiany na odcinku od ul. Węgrzeckiej do ul. F. Bohomolca – zostanie uporządkowane oznakowanie (pionowe i poziome) oraz pojawią się nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowy projekt upłynni ruch wzdłuż ulicy.

DRUKUJ
POBIERZ