Nowe zasady reklam wyborczych

Zarząd Dróg Miasta Krakowa po doświadczeniach wcześniejszych kampanii wyborczych, postanowił całkowicie zmienić zasady udostępniania przestrzeni miejskiej dla tego rodzaju potrzeb.

Dotychczas pomimo jasnych i precyzyjnie określonych zasad na jakich można było umieszczać materiały wyborcze zdarzały się przypadki ich łamania. Takie postępowanie wpływało negatywnie na estetykę miasta, a czasem również na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Celem Zarządu było stworzenie jasnych, precyzyjnych wytycznych którymi kierować będą się komitety wyborcze. Dużą uwagę jednostka poświęciła materiałom mocowanym na słupach oświetlenia ulicznego. Do tej pory umieszczane były na latarniach bez wskazania konkretnej lokalizacji. Prace nad zmianą polityki miasta w tym zakresie jednostka rozpoczęła tuż po wyborach parlamentarnych, tak aby nowe zasady obowiązywały w obecnej kampanii do Sejmu i Senatu. Procedury umieszczania elementów informacji wizualnej w pasie drogowym dróg publicznych powstały w oparciu o Ustawy o Drogach Publicznych, przepisy Kodeksu Wyborczego, aktualne orzecznictwo Sądów Administracyjnych dotyczące umieszczania w przestrzeni publicznej materiałów wyborczych.

Wymogi dotyczące umieszczenia materiałów wyborczych na słupach oświetlanie ulicznego:

  • określony wymiar materiału: 1,25 x 0,8 m – a więc 1 m2 (nie może być mniejszy ani większy),
  • wysokość montażu – 3,5 m nad ziemią,
  • rodzaj materiału – materiał powinien być umieszczony na trwałym, odpornym na warunki atmosferyczne podkładzie w sposób uniemożliwiający odklejenie się materiału pod wpływem deszczu, wiatru,
  • lokalizacja montażu materiału – wskazanie konkretnej lokalizacji wraz z podaniem nazwy ulicy i numeru słupa oświetleniowego.

Wszystkie przedłożone lokalizacje nośników przez komitety przed zatwierdzeniem będą oceniane pod względem bezpieczeństwa, a jego zawieszenie możliwe będzie wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu inspektorów ZDMK. Poza nośnikami na słupach oświetleniowych dopuszczone będzie ustawianie konstrukcji typu CUBE, kostek reklamowych na podstawie kwadratu lub trójkąta oraz innych nośników (tablice umieszczane na gruncie) tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania akceptacji dla danej lokalizacji.

Wszelkie materiały wyborcze umieszczane na barierkach drogowych, barierkach mostów, ekranach akustycznych, w odległości mniejszej niż 15 m od wiaty przystankowej, na ogrodzeniach torowisk będą uznawane za nielegalne i nie uzyskają akceptacji na montaż.

 

DRUKUJ
POBIERZ