Nowe inwestycje w Podgórzu Duchackim

W tym roku przygotowujemy kilka istotnych zadań dla dzielnicy jedenastej, ich celem będzie poprawa warunków ruchu drogowego w tej części Krakowa. Planujemy m.in. budowy kilku rond, czy nowych chodników. Ostateczny kształt tych inwestycji poznamy w przyszłym roku.

Wśród zadań, nad którymi obecnie pracujemy należy wspomnieć o budowie rond Łużycka-Bochenka oraz Łużycka-Cechowa. Wybraliśmy już wykonawcę, po podpisaniu umowy jego zadaniem będzie opracowanie koncepcji.

Kolejna inwestycja w tej dzielnicy to budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki. W tym przypadku w pierwszej kolejności również przygotowana zostanie koncepcja. Ogłosiliśmy już przetarg, w którym złożone zostały cztery oferty. Zostaną one teraz przeanalizowane, a wykonawca będzie miał na jej przygotowanie pięć miesięcy.

Planujemy też rozbudowę odcinka ul. Bochenka, od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika oraz zatoczek parkingowych. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy w maju. Jego zadaniem jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających realizację prac. Termin na opracowania koncepcji to 16 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Ponadto szukamy wykonawców, którzy opracują dokumentację projektową dla nowych chodników w ramach Programu Budowy Chodników:

ul. Cechowa (w rejonie budynku nr 48 – publicznego przedszkola The Little Steps wraz z przejściami dla pieszych,

ul. Niebieska od pętli autobusowej Piaski Wielkie do KS Orzeł Piaski Wielkie wraz z budową/przebudową miejsc postojowych przy Klubie Sportowym.

DRUKUJ
POBIERZ