Nowa uchwała regulująca OPP

W tym roku, nie zostaną wprowadzone zmiany dot. poszerzenia Obszaru Płatnego Parkowania (OPP) oraz zróżnicowania i podwyższenia stawek opłat za parkowanie. W zeszłym tygodniu, Radni Miasta Krakowa przyjęli nową uchwałę, przygotowaną przez Zarząd Transportu Publicznego, która wskazała nowe daty wejścia w życie tych zmian oraz wprowadziła pewne drobne modyfikacje.

Zmiany w abonamencie mieszkańca „K”

Zgodnie z nowymi przepisami, abonament „K” został zastąpiony abonamentem „KR”, który mieszkaniec będzie mógł uzyskać po przedstawieniu dokumentów dających prawo do posiadania pojazdu. Należy tu wspomnieć, że ich katalog został poszerzony o umowę pomiędzy spółką partnerską, a partnerem tej spółki (pozostałe wymogi nie ulegają zmianie).

Nie będziemy już wydawać papierowej formy abonamentu – wykupiony abonament będzie weryfikowany poprzez systemy elektroniczne. Dotychczasowe abonamenty “K “zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane i mieszkańcy nie muszą ich wymieniać.

Preferencyjne stawki dla posiadaczy Karty Krakowskiej

Ceny za parkowanie zostaną rozróżnione, dla osób posiadających status Karty Krakowskiej oraz pozostałych kierowców. Te zmiany zostaną wprowadzone w sierpniu 2025 r. Wtedy też planowane jest podwyższenie stawek opłat za postój na Obszarze Płatnego Parkowania.

Stawki, z uwzględnieniem progresji:

A – 9 zł, 10 zł, 11 zł, 9 zł – opłata za pierwszą, drugą, trzecią i czwartą godzinę oraz kolejne

B – 8 zł, 9 zł, 10 zł, 8 zł – opłata za pierwszą, drugą, trzecią i czwartą godzinę oraz kolejne

C – 7 zł, 8 zł, 9 zł, 7 zł – opłata za pierwszą, drugą, trzecią i czwartą godzinę oraz kolejne

Stawki dla posiadaczy statusu Karty Krakowskiej (według tego samego schematu):

A – 6 zł, 7 zł, 8 zł, 6 zł

B – 5 zł, 6 zł, 7 zł, 5 zł

C – 4 zł, 4 zł, 4 zł, 4 zł

Poszerzenie OPP z nową datą

Zgodnie z nową uchwałą – Obszar Płatnego Parkowania zostanie poszerzony dopiero w sierpniu 2026 r.

Rejony o które planowane jest poszerzenie:

  • Sektor B30 – dalszy fragment Czarnej Wsi
  • Sektor C23 – rejon za rondem Antoniego Matecznego w kierunku ulicy Jerzego Turowicza
  • Sektor C24 – rejon pomiędzy ulicą Za Torem, aleją Pod Kopcem do ulicy Wielickiej
  • Sektor C31 – rejon Błoń oraz Czarnej Wsi z wyłączeniem obszaru Cichego Kącika
  • Sektor C32 – rejon Bronowic wzdłuż Armii Krajowej do wysokości ulicy Bronowickiej*
  • Sektor C33 – rejon wzdłuż ulicy Bronowickiej do Armii Krajowej oraz torów kolejowych*

* tu dodatkowo przyjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. rezygnacji z poszerzenia strefy na terenie Bronowic

DRUKUJ
POBIERZ