Nowa inwestycja w sąsiedztwie parku Lotników Polskich

W poniedziałek, 18 marca br. deweloper rozpocznie przebudowę skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Ułanów (dzielnica III Prądnik Czerwony). Inwestycja drogowa podyktowana jest potrzebą skomunikowania powstającej inwestycji kubaturowej z drogą publiczną. 

W ramach zadania wybudowany zostanie czwarty wlot na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Ułanów, przebudowany zostanie system sygnalizacji świetlnej oraz wykonane niezbędne przekładki kolidującego uzbrojenia. Dodatkowo dzięki inwestycji zyskają piesi i rowerzyści – na fragmencie o długości ok. 60 m po stronie inwestycji kubaturowej ciąg pieszo-rowerowy zostanie zastąpiony chodnikiem i drogą dla rowerów.

W pierwszej kolejności, od 18 marca br., inwestor przystąpi do budowy infrastruktury pieszej wraz z siecią uzbrojenia terenu – zawężony zostanie istniejący ciąg pieszo – rowerowy.

Czasowa organizacja ruchu nie zakłada znaczącego wpływu na ruch na skrzyżowaniu ul. Ułanów i al. Jan Pawła II – zmiany dla kierowców pojawią się dopiero podczas kolejnego etapu –  na odcinku prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zawężenie jezdni. O terminie wprowadzenia tych zmian będziemy informować na bieżąco.

Zadanie będzie realizował deweloper w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych.

Zakończenie inwestycji planowane jest na połowę maja br.

 

DRUKUJ
POBIERZ