Bieżące informacje dotyczące inwestycji

W związku z pojawiającymi się licznymi medialnymi informacjami dotyczącymi zakończenia przebudowy ulicy Krakowskiej, poniżej informujemy jak przedstawia się sytuacja na chwilę obecną.

Termin – 22 listopada br. – wskazany przez wykonawcę jako ostateczny dla wdrożenia stałej organizacji ruchu na Krakowskiej, nie znajduje naszej akceptacji (zamawiający – ZDMK). Naszym zdaniem wykonawca miał możliwość organizacji pracy w taki sposób, aby ten ostatni etap zrealizować w znacznie krótszym czasie. Wobec takiej jego postawy zamierzamy wyciągnąć konsekwencje kontraktowe. W pierwszej kolejności ustalony zostanie okres zwłoki z winy wykonawcy, który będzie podstawą do naliczenia kar kontraktowych. Dodatkowo przeanalizujemy, czy jego działania kwalifikują się do dochodzenia przez Gminę Miejską Kraków (GMK) innych roszczeń.

Podczas prowadzonych odbiorów technicznych nasi inspektorzy zakwestionowali poprawność wykonania części płyt torowych oraz niektórych odcinków chodników. Będziemy oczekiwać od wykonawcy przedstawienia programu naprawczego dla wskazanych przez nas usterek. Zaznaczamy, że realizacja tych prac może odbyć się już po dopuszczeniu ruchu pojazdów wzdłuż ulicy. Jednocześnie oczekujemy na przedstawienie przez wykonawcę dokumentacji powykonawczej prac, która jest podstawą do przeprowadzenia odbioru inwestycji.

Opisywane przez media kwestie odbiorów, opóźnień i relacji na linii zamawiający – wykonawcą to zagadnienia złożone i wielowątkowe. Ich pełne przedstawienie w skrótowej formie artykułu jest dosyć trudne, jednak podkreślamy, że działając w imieniu GMK dołożymy wszelkich starań, aby wyegzekwować wobec wykonawcy to na co pozwalają zapisy umowne. Priorytetem pozostaje zakończenie inwestycji i oddanie ulicy w takiej formie jak przewidywał projekt.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 

DRUKUJ
POBIERZ