Nabór na Ambasadorów Lokalnej Partycypacji

Do 23 lutego br. (niedziela) trwa nabór Ambasadorów Lokalnej Partycypacji.

Dlaczego warto zostać Ambasadorem Lokalnej Partycypacji?

  • Otrzymasz certyfikat, wsparcie organizacyjne i logistyczne od UMK.
  • Będziesz mógł podzielić się swoimi dotychczasowymi dobrymi praktykami w zakresie partycypacji z innymi Ambasadorami i uczestnikami spotkań.
  • Będziesz mógł bezpośrednio wpływać na swoją lokalną rzeczywistość i przedstawić się swoim sąsiadom.
  • Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego przygotowane w trakcie Twoich spotkań z mieszkańcami zostaną skonsultowane przez jednostki oceniające przed złożeniem ich do systemu.

Jak to będzie wyglądać?

  • Każdy Ambasador wskaże obszar Krakowa w którym będzie razem z jego mieszkańcami diagnozował lokalne potrzeby i przygotowywał pomysły na propozycje m.in. zadań do budżetu obywatelskiego.  Obszarem wskazanym przez Ambasadora Lokalnej Partycypacji może być obszar osiedla, kliku ulic, mała część dzielnicy.
  • Ambasador wybierze również formy partycypacji, które są mu najbliższe i w ramach których chciałby realizować swoje działania. Może to być budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne.
  • Lista Ambasadorów będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców i każdy chętny będzie mógł wziąć udział w organizowanych przez nich spotkaniach.
  • W przypadku Ambasadorów opiekujących się obszarem budżetu obywatelskiego podczas spotkań wypracowane zostaną wstępne propozycje zadań. Propozycje te zostaną następnie przekazane jednostkom weryfikującym do wstępnej konsultacji.
  • Przedstawiciele jednostek weryfikujących, po zapoznaniu się z propozycjami zadań, przekażą ich autorom informację zwrotną i ewentualne sugestie dotyczące możliwości poprawy propozycji podczas zorganizowanych w tym celu spotkań konsultacyjnych.

Jak się zgłosić? Wystarczy od 10 lutego do 23 lutego wysłać wypełniony i podpisany formularz na adres: budzetobywatelski@um.krakow.pl

Informacje na temat programu „Ambasador Lokalnej Partycypacji 2020”: tel: 12 616 7828, e-mail: budzetobywatelski@um.krakow.pl, www: budzet.krakow.pl

 

Ważne terminy:

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa:

10-23 lutego 2020 r. nabór do programu „Ambasador Lokalnej Partycypacji 2020”.

27 lutego  2020 r. (godz. 17.00  –  19.00) spotkanie Ambasadorów z UMK. Lokalizacja spotkania zostanie podana w terminie późniejszym.

4 marca 2020 r. (godz. 17.00 – 20.00) szkolenie dla Ambasadorów i przekazanie materiałów merytorycznych i promocyjnych. Lokalizacja spotkania zostanie podana w terminie późniejszym.

5-26 marca 2020 r. – spotkania Ambasadorów z mieszkańcami.

6-20 kwietnia 2020 r. – spotkania konsultacyjne uczestników lokalnych spotkań z przedstawicielami jednostek.

Inicjatywa Lokalna:

Marzec/kwiecień – pierwsze szkolenie dla Ambasadorów

Konsultacje społeczne:

Maj – pierwsze szkolenie dla Ambasadorów

 

Uczestnictwo w spotkaniach oraz szkoleniach dla przyszłych Ambasadorów jest obowiązkowe

DRUKUJ
POBIERZ