Kraków przyjazny osobom z niepełnosprawnościami

Każda modernizacja infrastruktury miejskiej (remonty, inwestycje) wiąże się z likwidacją kolejnych barier, które utrudniają osobom z niepełnosprawnościami i nie tylko poruszanie się po Krakowie. Po wdrożeniu przyjętych w kwietniu br. Standardów Dostępności dla Gminy Miejskiej Kraków, działania te będą jeszcze sprawniej realizowane.

Działania jakie podejmuje miasto na rzecz osób z niepełnosprawnościami to m.in.: obniżanie krawężników, malowanie niebieskich kopert, stosowanie zróżnicowanej faktury i kolorów na przejściach dla pieszych oraz przy krawędziach peronów przystankowych, montowanie tablic informacji pasażerskiej oraz przycisków na sygnalizacji świetlnej wraz z jej udźwiękowieniem. – Usuwanie barier architektonicznych, a szerzej projektowanie przestrzeni miejskiej dostosowanej do potrzeb wszystkich użytkowników jest priorytetem dla miasta, stąd przyjęcie standardów oraz powołanie zespołu, który będzie rozpatrywał i wydawał opinie, jak również wspierał merytorycznie wydziały i jednostki w trakcie wdrażania zapisów nowego dokumentu – zapowiada Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Udogodnienia na przejściach dla pieszych i nie tylko

W trakcie realizacji budów, przebudów czy remontów ciągów komunikacyjnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) tworzy przyjazną, komfortową i bezpieczną przestrzeń dla pieszych. Na niedawno zrealizowanych inwestycjach, rozbudowanej ul. Igołomskiej, przebudowanej ul. Krakowskiej, Królowej Jadwigi  czy ciągu ul. Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej zastosowane zostały m.in.: obniżone krawężniki, azyle – wysepki na przejściach dla pieszych, pasy ostrzegawcze z wypukłościami.

Każda nowa sygnalizacja świetlna ma przyciski na wygodnej pozycji dla osoby poruszającej się na wózku oraz wyposażana jest w sygnał dźwiękowy. Obiekty inżynierskie, przejścia podziemne ZDMK wyposaża w pasy medialne, rampy, platformy czy windy, np. wybudowana estakada Lipska-Wielicka czy zmodernizowane przejście podziemne przy Jubilacie.

Pasy ostrzegawcze na peronach i przystankach oraz nowoczesny tabor

Na przejściach dla pieszych oraz przystankach autobusowych i tramwajowych ZDMK jest zobowiązane do projektowania i wykonywania pasów medialnych, które mają charakterystyczne wypukłości oraz kolory. Ostrzegają one przed potencjalnym niebezpieczeństwem.

Do dyspozycji mieszkańców są niskopodłogowe autobusy (100% taboru) oraz tramwaje (70% taboru). Przystanki, gabloty (z rozkładami) oraz infrastruktura wokół dostosowana jest do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych. W komunikacji miejskiej wykorzystywana jest opcja zapowiedzi głosowej, a na przystankach można nacisnąć przycisk, który umożliwia odsłuchanie zapowiedzi informacji wyświetlanych na tablicach.

Miejsca postojowe

Do zadań ZDMK należy również wyznaczanie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami – niebieskie koperty pojawiają się w całym mieście, w tym również na Obszarze Płatnego Parkowania (ok. 4% wszystkich miejsc). Miejsca te o odpowiednich parametrach umożliwiają swobodne opuszczenie pojazdu.

Konkursy i wyróżnienia

Miasto obecnie realizuje 16. edycję konkursu „Kraków bez barier”. Promuje on osoby, instytucje, firmy, które podejmują działania mające na celu ułatwianie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami. Przykładowo w 2020 r. (edycja XIII) w kategorii budownictwo dostępne, w obszarze przestrzeń publiczna inwestycja ZDMK – przebudowa ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej – otrzymała wyróżnienie.

DRUKUJ
POBIERZ