Kontrole ogródków kawiarnianych w Krakowie

W związku z dbałością o bezpieczeństwo pieszych oraz przestrzeganie przepisów dotyczących zajęć pasa drogowego, przypominamy o konieczności posiadania stosownych zezwoleń na ustawienie ogródków kawiarnianych, które jest formą zajęcia pasa drogowego.

 

Aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, celem umieszczenia ogródka, niezbędne jest dostarczenie wniosku wraz z załącznikami – Procedura ZDMK-26.

W trakcie przeprowadzanych kontroli weryfikujemy m.in.: posiadanie aktualnej decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego, zgodność zajmowanej powierzchni. Wykonujemy pomiary oraz zdjęcia.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, takich jak, np. większe zajęcie powierzchni czy brak odpowiedniego zezwolenia podejmujemy działania zmierzające do naliczenia opłaty karnej.

W tym roku przeprowadziliśmy już znacznie ponad 300 kontroli. Odbywają się one rutynowo, od poniedziałku do piątku, a w okresie letnim również w piątki i soboty, w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. Współpracujemy wtedy z pracownikami Straży Miejskiej, co znacząco podnosi skuteczność naszych działań.

Zachęcamy mieszkańców Krakowa do zgłaszania nieprawidłowości związanych z nielegalnym zajmowaniem pasa drogowego.

Informacje oraz wnioski o weryfikację legalności działania można przekazywać za pośrednictwem naszej infolinii pod numerem telefonu 12 616 75 55.

Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo i estetykę naszego miasta!

DRUKUJ
POBIERZ