Kolejny etap robót na ul. Podedworze

Na fragmencie ul. Podedworze roboty realizuje deweloper. W ramach inwestycji niedrogowej wybudowane zostaną chodniki, przystanek, położona zostanie nowa nawierzchnia, wykonana zostanie kanalizacja opadowa oraz oświetlenie. 26 lipca br. wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu.

Od wtorku, 26 lipca (przez ok. dwa tygodnie) zwężony będzie chodnik po południowej stronie ul. Podedworze.

W dalszej kolejności – od 8 sierpnia – zamknięta będzie północna część skrzyżowania ul. Łużyckiej i ul. Nowosądeckiej  – pas do skrętu w lewo i jazdy na wprost oraz pas do skrętu w prawo (wjazd na parking kościoła MB Różańcowej zostanie zachowany). Wprowadzony będzie jeden kierunek ruchu (od Nowosądeckiej w stronę ul. Bochenka). Ten etap potrwa do 26 sierpnia.

W kolejnym, od 29 sierpnia (poniedziałek) – zamknięty będzie wlot ul. Nowosądeckiej w ul. Łużycką/Podedworze. Prace przy takiej organizacji ruchu potrwają mniej więcej do połowy września.

Do końca trwania budowy utrzymany będzie ruch jednokierunkowy.

 

DRUKUJ
POBIERZ