Kary umowne dla wykonawców pl. Biskupiego i ul. Krakowskiej

Zarząd Dróg Miasta Krakowa podjął decyzje, że w przypadku dwóch wykonawców zostaną nałożone kary umowne – chodzi o firmę odpowiedzialną za przebudowę placu Biskupiego (PPUH WŁOMEX) oraz spółkę modernizującą ulicę Krakowską (Trakcja PRKiI SA). Podstawą do naliczenia kar są naruszenia zapisów umownych – niedotrzymanie terminów wykonania prac.

W przypadku placu Biskupiego – w związku z niedotrzymaniem deklarowanego terminu zakończenia prac – umowa z firmą została zerwana. Po przeanalizowaniu zapisów umowy nałożyliśmy na nią karę kontraktową w wysokości blisko 500 tys. zł. Plac budowy został zinwentaryzowany, w pierwszej połowie maja planowane jest ogłoszenie przetargu na dokończenie robót. Zostały one wykonane na poziomie 70 proc. (ok. 2 mln zł), nowy wykonawca będzie musiał zrealizować pozostałe 30, m.in.: dokończyć roboty drogowe od Sereno Fenn’a do Łobzowskiej, wykonać oświetlenie centrum placu, zamontować małą architekturę, urządzenia zabawowe oraz fontannę.

W przypadku przebudowy ulicy Krakowskiej – wykonawca również zwlekał z jej dokończeniem. Naszym zdaniem miał możliwość organizacji pracy w taki sposób, aby oddać inwestycję w krótszym czasie. Tym samym, zaszły zapisane w kontrakcie warunki do nałożenia kary, za nie wykonanie zadania w terminie. – Dokonaliśmy podsumowania realizacji inwestycji. Kary w tym przypadku okazały się znaczące. Ta inwestycja dla miasta była jedną z kluczowych. Po podliczeniu opóźnienia, które było efektem działania wykonawcy oraz kar za nieterminowe wypłaty dla podwykonawców naliczyliśmy kwotę w wysokości 29,8 ,mln zł (w tym kara za opóźnienie wynosiła 24,4 mln zł), ale z uwagi na zapisy umowy ostatecznie kwota, która została mu naliczona, maksymalna dopuszczalna to 28,2 mln zł – czyli 30% kontraktu. Będzie ona egzekwowana od wykonawcy – mówi Marcin Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
Priorytetem dla nas było dokończenie tej inwestycji, inspektorzy po otrzymaniu dokumentacji powykonawczej przystąpili do prac odbiorowych poszczególnych branż. Pracownicy byli w pełnej gotowości by odebrać inwestycję od wykonawcy, ostatecznie dokumenty, które umożliwiły nam spisanie protokołu odbiorowego trafiły do nas dopiero na początku roku, co skutecznie spowolniło ten proces. Niestety, z uwagi na szereg usterek, zwróciliśmy się do spółki, aby do połowy kwietnia wykonała wskazane – dodatkowe prace. Jednym z największych zarzutów była poprawność wykonanych przez Trakcję płyt torowych. Ostatecznie tego elementu wykonawca jednak nie będzie poprawiał, a po uzyskaniu opinii niezależnych ekspertów, obniżone zostanie jego wynagrodzenie – w związku z uchybieniami w realizacji tego elementu (jest on użyteczny, jednak wykonany poniżej oczekiwań miasta). Dotychczas za realizację prac otrzymał on środki w wysokości ok. 74 mln zł.

Modernizacja ulicy Krakowskiej rozpoczęła się pod koniec marca 2019 r. W ramach inwestycji przebudowane zostało torowisko tramwajowe od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z układem drogowym, chodnikami, towarzyszącą infrastrukturą techniczną, węzłem rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska. Dodatkowo przebudowana została ul. Dietla, od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej. Pracami objęty był również most Piłsudskiego. Zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

DRUKUJ
POBIERZ