Kary dla firm odpowiedzialnych za utrzymanie oznakowania

Co roku wybieramy firmę/firmy odpowiedzialne za utrzymanie oznakowania w mieście. Oznakowanie zarówno pionowe jak i poziome wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu – stąd jego utrzymanie jest bardzo ważne. Firmy zaangażowane w 2021 roku nie spełniły wymagań umownych i zostały nałożone na nie kary finansowe.

W przetargu na utrzymanie oznakowanie w 2021 rok, mając na uwadze niespokojną sytuację na rynku usług i dostaw – dokonano podziału miasta na cztery części i zastrzeżono, że jedna firma może zająć się utrzymaniem maksymalnie 2 obszarów.

Do głównych zadań wyłonionych firm (wyłoniono dwie: konsorcjum reprezentowane przez Bartel Sp. z o.o. i konsorcjum reprezentowane przez GrupaBravo Sp z o.o.) należało dbanie o istniejące oznakowanie pionowe i poziome, wdrażanie nowych projektów stałej organizacji ruchu na podstawie projektów w dużej mierze przygotowanych przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK oraz przede wszystkim odnowa oznakowania po okresie zimowym.

Już na początku trwania umowy pojawiały się problemy ze strony firm wykonawczych, pierwsze przesunięcia w realizacji były akceptowane. W ciągu 2021 roku otrzymywaliśmy informacje o licznych błędach przy realizacji projektów w terenie oraz braku staranności ich wykonania.

Z końcem roku umowy zostały przeanalizowane i naliczone zostały kary. Dla firmy Bartel w wysokości ok. 2,3 mln zł (limit 20% od wartości umowy) oraz dla GrupyBravo ok. 2,5 mln zł (również z uwzględnieniem umownego limitu 20%).

DRUKUJ
POBIERZ