Jubileusz 5-lecia działalności

W listopadzie będziemy świętowali jubileusz 5-lecia. Swoją codzienną pracą staramy się poprawiać komfort życia mieszkańców, dbając o wysoką jakość infrastruktury drogowej. W ten sposób budujemy markę Krakowa, jako atrakcyjne i bezpieczne miejsce do życia.

Zdjęcie Jubileusz 5-lecia działalności

Odpowiadamy za projektowanie i budowanie nowych układów drogowych i torowych. Remontujemy i przebudowujemy drogi oraz torowiska. Na co dzień kontrolujemy drogi (w tym: chodniki, drogi dla rowerów), torowiska, oświetlenie, oznakowanie, obiekty mostowe (w tym: mosty, wiadukty, tunele, przejścia podziemne, estakady, kładki, windy) oraz pas drogowy.

Igrzyskowe zadania

Wykonując swoje zadania sięgamy po dodatkowe środki z Unii Europejskiej czy innych programów. Kiedy zapadła decyzja, że w Krakowie w 2023 r. odbędą się Igrzyska Europejskie otrzymaliśmy niebagatelną kwotę ponad 250 mln zł, którą mogliśmy przeznaczyć na zadania infrastrukturalne. Środki wykorzystaliśmy na zakończenie kluczowych dla miasta inwestycji, m.in.: rozbudowę ul. Igołomskiej, przebudowę ul. Królowej Jadwigi czy modernizację torowiska w ciągu al. Jana Pawła II i ul. Ptaszyckiego. Spore kwoty trafiły na program modernizacji dróg i chodników oraz program budowy ścieżek rowerowych.

– Rzeczywiście, poprzedni rok i pierwsza połowa obecnego były dla ZDMK szczególnie ważne. Jednostka bowiem otrzymała do realizacji szereg zadań drogowych w związku z Igrzyskami Europejskimi, które latem odbyły się w naszym mieście. ZDMK sprostał temu wyzwaniu i wywiązał się z wszystkich zobowiązań. Reorganizację ZIKiT-u z perspektywy czasu uważam za udaną. Życzę kolejnych okrągłych jubileuszy – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Duże inwestycje, również w modelu PPP

W ciągu pięciu lat, m.in. przebudowaliśmy ciąg drogowo-torowy na ul. Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej wraz z pętlą w Bronowicach, wybudowaliśmy kładkę pieszo-rowerową opodal ul. Kamieńskiego, która jest fragmentem drogi dla rowerów łączącej ulice Wielicką i Nowosądecką z Ludwinowem, rozbudowaliśmy skrzyżowanie ul. Heleny, Ćwiklińskiej, Barbary.

Obecnie samorządy zmierzają w kierunku realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Kraków przeciera ten szlak, budując już w tej formule linię do Mistrzejowic oraz planując modernizację oświetlenia ulicznego. Zadania z ramienia miasta koordynujemy właśnie my.

– Pięć lat to doskonały czas na podsumowanie dotychczasowej działalności. To zrealizowane większe i mniejsze projekty, przy realizacji których stawialiśmy na jakość i bezpieczeństwo. Naszą dalszą pracę będziemy dostosowywać do oczekiwań mieszkańców – deklaruje Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Priorytetem dialog

Jesteśmy otwarci na dialog z mieszkańcami. Wsłuchujemy się w ich głos w trakcie konsultacji społecznych oraz spotkań informacyjnych. Aby skutecznie dotrzeć z informacją wykorzystujemy tradycyjne formy, takie jak terenowy mobilny punkt informacyjny czy dystrybucję ulotek. W tym roku rozmawialiśmy z mieszkańcami m.in. w zakresie planowanej przebudowy fragmentu al. Solidarności czy rozbudowy ul. Brücknera.

Jubileuszowy konkurs

W dniach od 25 października do 8 listopada zachęcamy do udziału w konkursie “INWESTYCJA DROGOWA  NA 5-TKĘ”. Szczegóły na naszym profilu facebookowym.

 

DRUKUJ
POBIERZ