Gdzie jest potrzebny chodnik? Mamy listę

We współpracy z Radami Dzielnic i Komisją Infrastruktury RMK opracowaliśmy listę miejsc gdzie konieczna jest budowa chodników, zawiera ona 199 lokalizacji.

Budowa chodnika choć wydaje się prostym zadaniem, wymaga opracowania odpowiedniej dokumentacji. Lista, która powstała pozwoli lepiej zaplanować fazę realizacyjną “Programu budowy chodników” – z puli środków przeznaczonych na program, do około 10% przeznaczonych będzie na prace projektowe, pozostałe trafią na roboty w terenie.

LISTA – tutaj.

Lista podzielona jest na siedem kategorii. Pierwszych 27 lokalizacji na liście to zadania które obecnie są realizowane w ramach zawartych przez nas umów, np. chodnik na ul. Drożyska (projekt i budowa, trwają prace w terenie), chodnik na ul. Kantorowickiej (projekt). Kolejnych 16 pozycji to miejsca, dla których przygotowywane są ogłoszenia przetargowe, np. chodnik na ul. Mała Góra czy chodnik na ul. Zbrojarzy. 4 następne miejsca to zadania kompensacyjne, a dalszych 7 to takie gdzie głównym celem będzie utwardzenie pobocza.
W dalszej części listy znajduje się 12 lokalizacji dla których mamy już dokumentację projektową, np. chodnik na ul. Olsztyńskiej, chodnik na ul. Zawiłej. W przedostatniej kategorii można zapoznać się z lokalizacjami zgłoszonymi przez poszczególne dzielnice: pierwsza – brak wskazań; druga – 3, np. Żółkiewskiego; trzecia – 4, np. Ostatnia; czwarta – 8, np. Glogera; piąta – 5. np. Odlewnicza; szósta – 4, np. Balicka; siódma – 6, np. Modrzewiowa; ósma – 5, np. Dąbrowa; dziewiąta – 13, np. Zalesie; dziesiąta – 16, np. Niewodniczańskiego; jedenasta – 3, np. Obronna; dwunasta – 4, np. Półłanki; trzynasta – 4, np. Gromadzka; czternasta – 2, np. Strumyk; piętnasta – 3, np. Powstańców; szesnasta – 6, np. Bulwarowa; siedemnasta – 13, np. Łuczanowicka; osiemnasta – 8, np. Rzepakowa. W ostatniej kategorii – 26 lokalizacji, które będą poddane analizie pod kątem m.in. dostępności terenowej.

 

 

 

DRUKUJ
POBIERZ