Gdzie i w jaki sposób zagłosujesz w BO?

Zbliża się termin głosowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wyboru zadań będzie można dokonać przez Internet – za pośrednictwem platformy www.budzet.krakow.pl lub tradycyjnie, w punktach do głosowania.

Głosować będzie można w Urzędzie Miasta przy al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ulicach: Wielickiej 28 a i Dekerta 24, a także w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 i w Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców przy ul. Batorego 2/28. Papierowe głosowanie odbywać się będzie także w dzielnicach – w każdej powstanie od kilku do kilkunastu punktów. Ich dokładne adresy i godziny otwarcia dostępne są na stronie www.budzet.krakow.pl. Na tej samej stronie znajduje się też pełny wykaz projektów – 118 ogólnomiejskich i łącznie 439 dzielnicowych – wraz z krótkimi opisami, spośród których mieszkańcy wybiorą najciekawsze propozycje.

Głosując w punkcie trzeba będzie podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL/kod identyfikujący nadany przez Urząd Miasta Krakowa dla osób niemających nr PESEL oraz numer i nazwę dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania. Trzeba będzie mieć przy sobie dowód osobisty. Aby zagłosować przez Internet, konieczna będzie wcześniejsza rejestracja na platformie: podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, a dla osób które go nie mają daty urodzenia i płci, numeru telefonu komórkowego oraz numeru i nazwy dzielnicy zgodnie z adresem zamieszkania.

Każdy mieszkaniec będzie mógł zagłosować tylko raz – wskazując po 3 projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. Zadania oceni w skali od 1 do 3 punktów. Przedsięwzięcia, które zdobędą łącznie największą liczbę punktów znajdą się na liście rankingowej. Do realizacji zostaną wybrane te, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Głosowanie odbędzie się w dniach 28 września – 7 października. Ogłoszenie wyników nastąpi w środę, 23 października.

DRUKUJ
POBIERZ