Funkcjonowanie jednostki od 25 maja br.

W najbliższy poniedziałek – 25 maja br. – Zarząd Dróg Miasta Krakowa zostanie częściowo otwarty na bezpośrednią obsługę klienta. Dotychczas w naszych budynkach mogli przebywać jedynie pracownicy. Sprawy załatwiane były za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, elektronicznej, platformy e-PUAP czy infolinii. Taka organizacja pracy obowiązywała od 16 marca br. w związku z ogłoszonym w kraju – stanem epidemii.

Od poniedziałku – 25 maja br. – Zarząd Dróg Miasta Krakowa zostanie częściowo otwarty na bezpośrednią obsługę klienta.

  • Siedziba główna – ul. Centralna 53 – Dziennik Podawczy będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 – 11:00 oraz 11:30 – 13:30.

Mieszkańcy będą mogli zarówno złożyć pismo (czynne będzie jedno okienko do obsługi), jak i spotkać się z pracownikiem ZDMK (np. w celu omówienia projektu) po wcześniejszym, telefonicznym bądź mailowym, ustaleniu terminu.

Do dyspozycji mieszkańców pozostają specjalne skrzynki znajdujące się w pobliżu wejścia do budynku, w których można zostawić korespondencję.

Pisemne oferty przetargowe można składać na Dzienniku Podawczym (w godzinach jego otwarcia) oraz za pośrednictwem poczty, kuriera lub do specjalnie przygotowanego pojemnika – w siedzibie na ul. Centralnej 53, przy portierni w budynku A. Szczegóły dla Wykonawców – TUTAJ.

  • Oddział I – os. Złotej Jesieni 14 – cały czas będzie możliwość pozostawienia korespondencji w specjalnie przygotowanym pojemniku w pobliżu wejścia do budynku. Dziennik Podawczy pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi.
  • Oddział II – ul. W. Reymonta 20 – Biuro Strefy Płatnego Parkowania zostało otwarte 27 kwietnia br. Czynne jest od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8:00 do 15:00. Przed wejściem znajduje się również pojemnik przeznaczony na korespondencję z urzędem.

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas wizyty w urzędzie. Prosimy o stosowanie się do wszelkich wymogów sanitarnych oraz zachowanie bezpiecznych odległości.

Jednocześnie, zachęcamy do ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i korzystanie z możliwości załatwiania spraw przez Internet. Wnioski i dokumenty można składać elektronicznie: sekretariat@zdmk.krakow.pl lub strefa@zdmk.krakow.pl. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawę można załatwić przez ePUAP, a także telefoniczne – 12 616 70 00 lub 12 616 75 55 lub 12 616 71 77.

DRUKUJ
POBIERZ