Stan zaawansowania prac najważniejszych inwestycji drogowych

Poniżej prezentujemy aktualne informacje dotyczące najważniejszych i największych inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

 

  • Rozbudowa ulicy Myślenickiej:

Na 300-metrowym odcinku ul. Myślenickiej (IV etap inwestycji) rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonawca prowadzi obecnie głębokie wykopy pod główny kanał odwadniający. Przejazd dla mieszkańców pomiędzy ul. Bochnaka, a ul. Niewodniczańskiego jest zapewniony, ale trudny. Polecany tymczasowy objazd prowadzi ul. Wróblowicką.

W sobotę (14 grudnia br.) odcinek od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego został zamknięty dla ruchu (IV etap inwestycji). Obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Dojazd mieszkańców do posesji oraz dostawców do okolicznych przedsiębiorstw będzie zapewniony. Zalecane objazdy dla pozostałych kierowców prowadzą przez ulice: Sawiczewskich, Landaua, Niewodniczańskiego lub alternatywnie przez Chałubińskiego.

Zatoka autobusowa przy ul. Matematyków Krakowskich została wybudowana. Nowe rozwiązanie wpłynie na poprawę przepustowości. Samochody jadące za autobusem będą mogły swobodnie wyminąć zatrzymujący się na przystankach pojazd. W ul. Sawiczewskich zatoka autobusowa będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

 

  • Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej:

Odkrycia archeologiczne oraz wynikłe z nich prace spowodowały zmiany w pierwotnym harmonogramie robót związanych z przebudową Krakowskiej. Zgodnie z nowym harmonogramem – ich zakończenie planowane jest w wakacje tego roku.

Nadal prowadzone są rozmowy z wykonawcą dotyczące aneksu terminowego. Dokładny harmonogram zostanie opublikowany po ich zakończeniu. Wstępne, powrót tramwajów na Stradom planowany jest pod koniec kwietnia, most dla pieszych będzie dostępny w maju, z kolei zakończenie inwestycji w wakacje. Przywrócenie ruchu na ul. Krakowskiej uzależnione jest od przebiegu prac na południowej stronie ul. Dietla.

Obecnie, w ramach inwestycji układane są chodniki, betonowane są też kolejne odcinki płyty torowej na ul. Krakowskiej.

Przystępując do przebudowy ul. Krakowskiej nie zakładano, by prace mogły zostać opóźnione przez badania archeologiczne. Roboty, które wykonuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa realizowane są na obszarze, który był przekopywany podczas wcześniejszych inwestycji drogowych. Głębokość prac związanych z wykonaniem drogi i torowiska została zaplanowana tak, by wykorzystać już wcześniej przekopany grunt. W oparciu o takie założenia wykonawca przygotował harmonogram. Podczas wykonywania fundamentów pod słupy trakcyjne wykonawca natrafił na fragment dawnego mostu łączącego Kazimierz z Krakowem. W trakcie prac kanalizacyjnych pod dotychczasową ul. Dietla odkrył piwnice kamienicy. Z kolei przy robotach ciepłowniczych dokonał okrycia fragmentów dawnej bramy miejskiej. Niezbędna była aktualizacja harmonogramu.

 

  • Rozbudowa ulicy Igołomskiej:

W poniedziałek, 20 stycznia br. wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu na ul. Igołomskiej. Przejazd pod istniejącym wiaduktem kolejowym W-08 został zawężony z dwóch – do jednego pasa ruchu. Na miejscu ustawione zostały tymczasowe sygnalizatory sterujące ruchem.

13 stycznia 2020 r. przełożono ruch na objazd wykonany z płyt betonowych wzdłuż jezdni południowej na odcinku ok. 250 metrów za skrzyżowaniem z ul. Waligórskiego w kierunku ul. Brzeskiej. Prowadzone będą tam prace związane z budową kanalizacji deszczowej.

6 grudnia 2019 r. wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu w związku z kolejną fazą prac przy tunelu T-09. Wykonawca, aby sprawnie realizować prace, zbudował drogę serwisową, która przejęła ruch samochodowy. Dwukierunkowy objazd obejmuje odcinek zaraz za skrzyżowaniem z ul. Czeczeńską do ul. Waligórskiego. Na drodze serwisowej obowiązuje ograniczenie tonażowe. Zastępczą drogą mogą poruszać się pojazdy do 7 ton. Ograniczenie nie obejmie pojazdów komunikacji miejskiej, budowy oraz firm prowadzących działalność gospodarczą na tym odcinku ulicy Igołomskiej.

14 listopada br. udostępniono kolejny odcinek ulicy Igołomskiej. Do dyspozycji kierowców oddany został 400-metrowy fragment jezdni południowej od E. Szymańskiego do pobliskiego skrzyżowania z ul. Rzepakową.

Po przeniesieniu ruchu na jezdnię południową drogowcy rozpoczną prace na jezdni północnej. Dodatkowo tuż przed skrzyżowaniem z ul. Rzepakową realizowane będą roboty ziemne w związku z budową wiaduktu. Na nowo oddanym odcinku obowiązuje ruch dwukierunkowy.

 

Wykonano jezdnię południową na długości ok. 4,5 km (od skrzyżowania z ul. Giedroycia do ul. Szymańskiego) w warstwie wiążącej, co umożliwiło przełożenie ruchu na południową jezdnię i likwidację fragmentu objazdu z płyt betonowych. W chwili obecnej wykonywana jest dalsza część jezdni południowej ulicy Igołomskiej (kierunek: granica miasta Krakowa). Równocześnie trwają prace przy wykonywaniu jezdni północnej. Wykonano prawie 3 km jezdni (od skrzyżowania z ulicą Giedroycia do Pleszowa). Ponadto, wykonano torowisko oraz oddano do użytkowania wiaty przystankowe na Pętli Pleszów. Trwają prace drogowe w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, tunelu, wiaduktów oraz przy obiektach mostowych, a także w zakresie infrastruktury technicznej, w tym kanalizacji deszczowej. Trwają prace przy przebudowie sieci Tauron. Rozpoczęła się przebudowa wiaduktu PKP W-08. Stan zaawansowania prac: ok. 61 %.

 

 

Informacje o pozostałych inwestycjach realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa znajdują się na Mapie Inwestycji.

DRUKUJ
POBIERZ