Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dziennik Budowy

Zdjęcie Dziennik Budowy

Stan zaawansowania prac najważniejszych inwestycji drogowych

Poniżej prezentujemy aktualne informacje dotyczące najważniejszych i największych inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w 2020 r.

Zadania realizowane w 2021 r. (przygotowywane oraz wykonywane w terenie) zamieszczane są w miejskim serwisie inwestycyjnym: www.inwestycje.krakow.pl

  • Rozbudowa ulicy Myślenickiej:

W sobotę, 16 stycznia br. ul. Myślenicka (etap IV – od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego) zostanie otwarta dla ruchu ogólnego. Przywrócone zostanie kursowanie autobusów KMK. Szczegóły: http://mobilnykrakow.pl/komunikat/przywrocenie-ruchu-na-ul-myslenickiej/

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne – zit.

 

  • Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej:
24 listopada br. ulica Krakowska i most Piłsudskiego zostały otwarte dla ruchu kołowego.

W nocy z 9 na 10 października br. (piątek/sobota) zmieniona została organizacja ruchu na ul. Dietla. Ruch pojazdów będzie odbywa się zarówno jezdnią północną, jak i południową.

Zgodnie z zatwierdzonym projektem – pojazdy poruszają się obiema jezdniami ulicy Dietla. Wyznaczony został pas rowerowy – poza nim, rowerzyści poruszają się w ruchu ogólnym. Dodatkowo, na skrajnych pasach pojawiły się miejsca postojowe. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała na ul. Dietla do czasu oddania do użytku ul. Krakowskiej. Później wprowadzone zostaną drobne korekty.

Zgodnie z deklaracjami wykonawcy – ruch tramwajowy w ciągu ul. Krakowskiej został przywrócony w drugiej połowie sierpnia br. Jednocześnie dopuszczony został ruch pieszych na moście Piłsudskiego.

Podczas prac na południowej jezdni ulicy Dietla wykonawca odkrył konstrukcję kamienną – prawdopodobnie drugi przyczółek mostu. Teraz czeka na decyzje konserwatora dotyczące dalszego postępowania. Szczegóły w artykule.

W niedzielę, 31 maja br. – uruchomiona została relacja tramwajowa: Dietla-Stradomska. Szczegóły dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej od tego dnia – na stronie Zarządu Transportu Publicznego. Z kolei, na początku lipca – planowane jest przywrócenie ruchu tramwajowego w ul. Krakowskiej.

Przebudowa skrzyżowania ulic Dietla i Krakowskiej od strony Stradomskiej w ramach przebudowy Krakowskiej została zakończona. W związku z tym – 25 maja br. (poniedziałek) – ruch kołowy został przełożony na jezdnię północną ul. Dietla.

W środę, 11 marca br., zostało zamknięte skrzyżowanie ulic: Krakowskiej, Podgórskiej i Rybaki. W związku z postępem prac, wykonawca przebudowy ul. Krakowskiej przystąpił w tym miejscu do prac związanych z kompleksową przebudową torowiska, jezdni, chodników oraz uzbrojeń podziemnych. Tymczasowy objazd prowadzi ulicami: Trynitarską, Krakowską (fragmentem placu budowy) i Skawińską.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

  • Rozbudowa ulicy Igołomskiej:

[Grudzień 2020 r.] Trwają prace w zakresie budowy tunelu T-09 w okolicach skrzyżowania z ul. Brzeską. Ruch odbywa się po drodze serwisowej. Na drodze serwisowej obowiązują ograniczenia tonażowe, zastępczą drogą mogą poruszać się pojazdy do 7 ton – to ograniczenie będzie obowiązywało do kwietnia 2021 r. Ograniczenie nie obejmuje pojazdów komunikacji miejskiej, budowy oraz firm prowadzących działalność gospodarczą na tym odcinku ulicy Igołomskiej.

[Listopad 2020 r.] Stan zaawansowania prac na ulicy Igołomskiej osiągnął 83% (etap II – od Giedroycia do skrzyżowania z Brzeską). Intensywne prace drogowe toczą się na odcinku od ul. Szymańskiego do skrzyżowania z ul. Brzeską. Część obiektów inżynierskich jest w fazie ukończenia. Na części trwają intensywne prace budowlane.

W pobliżu pętli autobusowej Pleszów wybudowany został most oraz przebudowany wiadukt kolejowy ArcellorMittal – prace na tych obiektach dobiegły końca. Na ukończeniu są prace przy przepuście w rejonie ul. Sitowiny, Narcyza Wiatra, a także na węźle zlokalizowanym przy ul. Szymańskiego, Rusieckiej, którego zadaniem jest przeprowadzenie bezkolizyjnego ruchu ul. Igołomską nad łącznicą dróg lokalnych.

Przebudowa wiaduktu kolejowego PKP w pobliżu skrzyżowania z ul. Czeczeńską ciągle napotyka trudności. Z uwagi na intensyfikację robót na sieci linii kolejowych, obiekt realizowany jest etapami, konieczne jest zapewnienia ciągłości ruchu kolejowego. Zakończył się pierwszy etap przebudowy i po jednym torze został dopuszczony ruch pociągów. Rozpoczął się drugi etap przebudowy (wschodnia część nowego wiaduktu), który potrwa do sierpnia przyszłego roku.

Na odcinku pomiędzy ul. Czeczeńską, a ul. Waligórskiego budowany jest tunel o długości 318 m (w tym sam tunel o długości 47 m). Ukończone zostały prace przy budowie górnej płyty obiektu, na którym docelowo powstanie skrzyżowanie w formie ronda. Trwają prace przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni na płycie dennej. Zadaniem tunelu będzie prowadzenie wyłącznie ruchu pojazdów poruszających się ul. Igołomską (dwie oddzielne jezdnie). Nad nim samym – na rondzie – będzie odbywał się głównie ruch lokalny. Pojawią się tu chodniki oraz drogi dla rowerów – ruch rowerowy w tym miejscu będzie się odbywał po stronie północnej obiektu, poprzez wydzielony na drogach serwisowanych pas dla rowerów (w kierunku od centrum Krakowa do Igołomi), a w przeciwnym kierunku rowerzyści będą włączać się do ruchu ogólnego. Zintensyfikowane zostały pracy przy budowanym wiadukcie w rejonie ul. Rzepakowej.

Na całym rozbudowywanym odcinku Igołomskiej trwa montaż ekranów akustycznych, których zadaniem jest zabezpieczenie okolicznych posesji przed nadmiernym hałasem oraz niezbędne oświetlenia drogowe i sygnalizacji świetlnej.

Koszt robót budowlanych to ok. 250 mln zł, a ich zakończenie planowane jest w marcu 2022 r.

Od piątku, 23 października br. na fragmencie ulicy Igołomskiej obowiązuje nowa organizacji ruchu. Na wysokości ul. Wyciąskiej zostało wybudowane nowe skrzyżowanie. Ulice Jeziorko i Narcyza Wiatra będą tym nowym skrzyżowaniem prowadzić w kierunku ulicy Igołomskiej. Dotychczasowe bezpośrednie włączenia z tych ulic zostały zaślepione (zachowany dojazd do posesji).

W poniedziałek (6 lipca br.) na ulicy Igołomskiej ruch został przełożony na nowo wybudowany odcinek jezdni, tym samym wyeliminowany zastał objazd prowadzony po betonowych płytach pomiędzy Rzepakową a Narcyza Wiatra (okolice Wyciąskiej). Oddany został nowy odcinek o długości ok. 1 400 m pomiędzy bajpasem ulicy Rzepakowej, a wiaduktem kolejowym PKP (przy skrzyżowaniu Igołomskiej z Czeczeńską).

W poniedziałek (13 lipca br.) na ulicy Igołomskiej został wyeliminowany drugi, ostatni już odcinek z płyt – pomiędzy objazdem tunelu drogowego T-09 (okolice Wiewiórczej), a połączeniem z jezdnią wykonaną w ramach etapu pierwszego rozbudowy tej ulicy (rejon Brzeskiej). Po przełożeniu ruchu prace rozpoczęły się na jezdni południowej. Szczegóły: https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/przelozenie-ruchu-na-nowo-wybudowane-odcinki-jezdni/

W poniedziałek, 8 czerwca br. – wprowadzone zostały zmiany na ul. Wyciąskiej. Ruch został przełożony na nowo wybudowany odcinek.

12 marca br. (czwartek) od godz. 8:00 wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu na ul. Narcyza Wiatra. Ulica została zawężona na niewielkim odcinku. Obowiązuje ruch wahadłowy z pierwszeństwem dla pojazdów jadących od strony ul. Igołomskiej. Zwężenie obowiązuje w godzinach: od ok. 7:00 do 17:00. Ma ono związek z robotami przy wykonywaniu pali pod ekrany akustyczne. W miarę postępu prac – zwężony odcinek będzie przesuwany w kierunku ul. Igołomskiej.

2 marca br. (poniedziałek) zamknięty został fragment ul. Rzepakowej w rejonie połączenia z ul. Igołomską, a ruch przeniesiony na wykonaną w sąsiedztwie drogę. Zmiana będzie obowiązywać ok. sześć miesięcy.

W poniedziałek, 20 stycznia br. wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu na ul. Igołomskiej. Przejazd pod istniejącym wiaduktem kolejowym W-08 został zawężony z dwóch – do jednego pasa ruchu. Na miejscu ustawione zostały tymczasowe sygnalizatory sterujące ruchem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Informacje o pozostałych inwestycjach realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w 2020 r. znajdują się na Mapie Inwestycji.

DRUKUJ
POBIERZ