Drogowcy na Konopnickiej również w ciągu dnia

Rozpoczyna się remont fragmentu ul. Konopnickiej. Pracami objęty zostanie odcinek między rondem Matecznego a rzeką Wilgą. Pojawią się zmiany w organizacji ruchu.

Ze względu na technologię wykonywania robót bitumicznych – z użyciem asfaltów modyfikowanych, których przepisy normatywne nie dopuszczają do wykonywania nawierzchni przy niskich temperaturach, wykonawca zmienił harmonogram robót. Prace będą wykonywane przez całą dobę. Skróci to czas remontu do sześciu dni.

W ramach robót odnowione zostaną obie jezdnie ul. Konopnickiej, pomiędzy rondem Matecznego a rzeką Wilgą. W pierwszej kolejności prace będą realizowane na jezdni prowadzącej w kierunku Wieliczki. Drogowcy będą zajmowali kolejno po jednym pasie – dzięki czemu zachowana zostanie zostanie możliwość przejazdu w trakcie prac, później przeniosą się na pas prowadzący do centrum miasta.

Harmonogram prac:

Pierwszy etap – odcinek od rzeki Wilgi do ronda Matecznego w kierunku Wieliczki: od 23 do 26 listopada:

 • w nocy z 23/24 listopada: sfrezowanie dwóch prawoskrętów w kierunku ul. Wadowickiej
 • 24 listopada: w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku
 • w nocy z 24/25 listopada: sfrezowany zostanie prawy pas od rzeki Wilgi do ronda Matecznego
 • 25 listopada: w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku
 • w nocy z 25/26 listopada: sfrezowany zostanie lewy pas od rzeki Wilgi do ronda Matecznego
 • 26 listopada: w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku.

Drugi etap – odcinek od ronda Matecznego do rzeki Wilgi w kierunku centrum: od 1 do 4 grudnia:

 • w nocy z 1/2 grudnia: sfrezowanie zatoki autobusowej, prawoskręt na Orawską
 • 2 grudnia: w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku
 • w nocy z 2/3 grudnia: sfrezowany zostanie prawy pas od ronda Matecznego do rzeki Wilgi
 • 3 grudnia: w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku
 • w nocy z 3/4 grudnia: sfrezowany zostanie lewy pas od ronda Matecznego do rzeki Wilgi
 • 4 grudnia: w ciągu dnia zostanie położona warstwa wiążąca i ścieralna na sfrezowanym nocą odcinku.

Koszt remontu to ok. 1,7 mln zł. Realizowany jest w ramach Programu nakładkowego.

 

DRUKUJ
POBIERZ