Dla węzła P+R Bronowice powstanie tylko projekt

Zadanie inwestycyjne związane z budową nowego węzła przesiadkowego w Bronowicach zakończy się na etapie projektowania – takie zapadły decyzje na bazie rozmów z wykonawcą.

Wykonawca w ramach umowy miał opracować projekt oraz wybudować obiekt – zintegrowany węzeł przesiadkowy „Bronowice”. Po wspólnych rozmowach ustalono, że inwestycja zakończy się na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Głównym argumentem przemawiającym za ograniczeniem zakresu umowy był znaczny wzrost cen materiałów budowlanych.

Realizacja prac budowlanych będzie możliwa po ujęciu zadania w budżecie miejskim.

 

Projekt pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

DRUKUJ
POBIERZ