Dla bezpieczeństwa i wygody rowerzystów

W mieście sezon rowerowy trwa cały rok. Niezbędne są więc prace utrzymaniowe. Z myślą o komforcie rowerzystów Zarząd Dróg Miasta Krakowa odnowił wybrane ścieżki dla rowerów oraz odmalował oznakowanie.

Na terenie Podgórza wykonano oznakowanie ścieżek rowerowych na ulicach: Kapelanka, Zielińskiego, Monte Cassino, Wadowickiej, Brożka, Tischnera, Limanowskiego, Wielickiej, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, na rondzie Grunwaldzkim.

Na terenie Nowej Huty wykonano oznakowanie ścieżki rowerowej na odcinku od Węzła Rayskiego do ul. Medweckiego wraz z ul. Medweckiego do ronda Lewandowskiej. Ponadto wykonano oznakowanie ciągu rowerowego na ul. Stella-Sawickiego od skrzyżowania z Bora-Komorowskiego do zjazdu (ok. 300 m) za skrzyżowaniem z ul. Florera. Dodatkowo pomalowano na czerwono przejazdy dla rowerzystów: na rondzie 308 Dywizjonu, na al. Pokoju przy skrzyżowaniu z ul. Centralną, na skrzyżowaniu al. Andersa z ul. Dunikowskiego i ul. Braci Schindlerów, na ul. Medweckiego od Stella-Sawickiego do ronda Lewandowskiej.

Na terenie Śródmieścia odnowiono oznakowanie na drogach dla rowerów, przejazdach rowerowych, ciągach pieszo-rowerowych w lokalizacjach: ul. Meissnera (Rondo Młyńskie – ul. Mogilska/al. Jana Pawła II), ul. XX Pijarów/al. Bora-Komorowskiego, ul. Strzelców (ul. Powstańców – Rondo Barei), ul. Lublańskiej (Rondo Polsadu – Rondo Barei), ul. Lublańskiej (al. 29 Listopada – Rondo Polsadu) – ciąg pieszo-rowerowy po stronie południowej drogi, na Rondzie Polsadu, ul. Młyńskiej (Rondo Młyńskie – Rondo Polsadu), ul. Mogilskiej (ul. Meissnera – Rondo Mogilskie), al. Beliny-Prażmowskiego (ul. Grochowska – Rondo Młyńskie) – pas rowerowy, na Rondzie Młyńskim, al. Pokoju (Rondo Grzegórzeckie – rzeka Białucha), ul. Grochowskiej, ul. Kotlarskiej, na Rondzie Grzegórzeckim, na Rondzie Mogilskim (poziom -1), ul. Kopernika. Dodatkowo odnowiono oznakowanie poziome kontrapasów, kontraruchów, przejazdów rowerowych, pasów rowerowych wewnątrz istniejącej Strefy Płatnego Parkowania

Na terenie Krowodrzy odnowiono oznakowanie na drogach dla rowerów, przejazdach rowerowych, ciągach pieszo-rowerowych w lokalizacjach: ul. Przybyszewskiego, ul. G. Zapolskiej, ul. Prusa, ul. Oleandry/3-go Maja, ul. Włóczków/ Kościuszki, ul. Senatorskiej, ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Borelowskiego-Lelewela, ul. Ujejskiego, na placu na Stawach, ul. Wodociągowej do ul. Kałuży, ul. Syrokomli, na ścieżce Młynówka Królewska, ul. Grottgera, ul. Opolskiej, ul. Piastowskiej, Reymonta, Buszka, ul. Ojcowskiej, ul. Łokietka, ul. Wybickiego, ul. Imbramowskiej, ul. Bratysławskiej.

Prace związane z odmalowaniem oznakowania pochłonęły ok. 250 tys. zł.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa wykonał remont ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Monte Cassino od ul. Kapelanka do zjazdu do hotelu Park Inn (ok. 2 300m²). Wyremontowane chodniki w ciągu ulicy Conrada (węzeł Weissa i skrzyżowanie z Mehoffera) zostały przystosowane do ruchu rowerów, ciąg pieszo-rowerowy (ok. 900m²). Wymieniono nawierzchnię na ul. Kopernika (kontra pas rowerowy) na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Lubicz. Wymieniona została kostka brukowa na asfalt na ścieżce wzdłuż Klimeckiego, Zabłocia.

 

 

DRUKUJ
POBIERZ