Czwarta edycja – podział środków

W tym roku po raz czwarty realizowany jest program Nowa Huta dziś! Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej w Nowej Hucie. Za kwotę 2 mln zł zaplanowano realizację 15 zadań.

Programem objętych jest pięć nowohuckich dzielnic: Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie oraz Nowa Huta. Zarząd Dróg Miasta Krakowa umożliwił mieszkańcom zgłaszanie zadań do programu. Wszystkie zgłoszenia trafiły do dzielnic. To poszczególne dzielnice ostatecznie wybrały zadania, które są realizowane w ramach przyznanych środków.

Podział środków oraz planowane zadania:

Dzielnica XIV Czyżyny otrzymała kwotę 364 430, środki przeznaczyła na: remont chodnika na ul. Śliwkowej; remont chodnika na al. Pokoju (w realizacji); remont chodnika na os. II Pułku (przy bloku nr 2); wyrównanie uskoku na skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i Pisarka.

Dzielnica XV Mistrzejowice otrzymała kwotę 419 670 zł, w jej ramach zamierza: wymienić oświetlenie na odcinku od pętli tramwajowej “Mistrzejowice” do ul. Wiślickiej (47 opraw); wyremontować ul. Na Zboczu (w trakcie realizacji) oraz ul. Parnickiego.

Dzielnica XVI Bieńczyce otrzymała kwotę 351 670 zł i przeznaczyła ją w całości na remont nawierzchni ul. Urbanowicza (wraz z parkingiem od wjazdu z ul. Dunikowskiego do wyczerpania środków).

Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie otrzymała kwotę 312 680 . Tegoroczne środki przeznaczyła na: remont chodnika przy ul. Jagiełły (od ul. Samozwaniec w kierunku ul. Petofiego – prace wykonane); remont ul. Grzegorza z Sanoka; remont chodnika przy ul. Glinik (od ul. Wadowskiej do ul. Żonkilowej).

Dzielnica XVIII Nowa Huta otrzymała kwotę 481 550 , w ramach środków planuje: remont jezdni na os. Zielonym (przy blokach nr 23, 24, 25, 26) i chodnika (przy bloku nr 23 i 24); remont parkingu na os. Teatralnym (przy bloku nr 4 i 5); remont fragmentu ul. Powiatowej; remont fragmentu ul. Żaglowej (przy klasztorze).

Realizacja zadań planowana jest do końca roku.

DRUKUJ
POBIERZ