Co dalej z koncepcją zagospodarowania pl. Nowego?

Projektant odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji placu Nowego, po zakończeniu konsultacji społecznych przystąpił do dalszych działań.

Efektem przeprowadzonych konsultacji społecznych jest opublikowany w połowie czerwca raport – TUTAJ. Obecnie projektant pozyskuje niezbędne opinie do zaproponowanych rozwiązań koncepcyjnych. Z Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK – w zakresie organizacji ruchu, z Zarządem Transportu Publicznego – pozyskanie opinii audytu rowerowego – aktualna dokumentacja TUTAJ, w Zespole  Konsultacyjnym ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej dla Potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami – w zakresie rozwiązań uwzględniających potrzeby tych osób. Uzgodnienia prowadzone są również z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Przedstawiciele projektanta odbyli wizję w terenie z radnymi dzielnicy I (Stare Miasto).

W październiku projektant ma przedłożyć uzgodnioną koncepcję, która będzie bazą do opracowania dokumentacji projektowej.

DRUKUJ
POBIERZ