Budowa układu drogowego łączącego Centralną z Na Załęczu

Trwają prace (od połowy listopada 2022 r.) związane z budową kolejnego ronda na ul. Centralnej. Roboty są zrealizowane przez dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

Aktualizacja 8 maja 2023 r.

Budowa ronda na ul. Centralnej wkracza w kolejny etap. W dniach od 15 do 19 maja br. wykonywany będzie pierścień zewnętrzny ronda i wyspy kanalizujących ruch na wlotach. Z kolei od 22 maja do 2 czerwca br. prowadzone będą prace bitumiczne.

W okresie od 15 maja do 2 czerwca br. – z uwagi na geometrię ronda – niemożliwy będzie przejazd transportów wielkogabarytowych, dłużyc, ciągników z naczepami, tirów, itp. Zachowany będzie dojazd do posesji dla pojazdów osobowych i uprzywilejowanych.

 

Aktualizacja 23 marca 2023 r.

Na odcinku ul. Centralnej w ramach budowy ronda prowadzone są prace instalacyjne (kanał technologiczny, kanalizacja koordynacyjna, przebudowa sieci elektroenergetycznych). Wykonano stabilizację podłoża i pierwszą warstwę podbudowy. Wkrótce rozpoczną się prace brukarskie.

Na odcinku łączącym ul. Centralną z ul. Na Załęczu prowadzone są prace ziemne, wykonywana jest stabilizacja podłoża. Mocno zaawansowane są prace instalacyjne.

Na odcinku ul. Na Załęczu wykonano kanał technologiczny i kanalizację koordynacyjną. Zrealizowana została część zaprojektowanej kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu konstrukcji drogi na tym odcinku (aby utrzymać dojazd do posesji) budowa kanalizacji deszczowej będzie kontynuowana.

Aktualizacja 23 lutego 2023 r.

Wykonana została sieć kanalizacji deszczowej na rondzie wraz z przykanalikami oraz przebudowana sieć kanalizacji sanitarnej. Prowadzone są prace związane z realizacją sieci wodociągowej i rurociągu tłocznego. Wykonano przejścia instalacyjne pod projektowanymi wlotami ronda oraz korytowanie i stabilizację podłoża na jezdni ronda i trzech wlotach. W stronę ul. Na Załęczu – kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej, po których wykonawca przystąpi do prac ziemnych i drogowych. Na przełomie marca i kwietnia planowane jest rozpoczęcie robót brukarskich na nowo budowanym rondzie. Do czerwca br. planowane jest zakończenie robót instalacyjnych i większości prac drogowych.

Aktualizacja 22 grudnia 2022 r.

We wtorek, 3 stycznia 2023 r. ruszą prace na ul. Na Załęczu.

Zakres: budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz inne prace związane z infrastrukturą drogową i sieciową w ciągu ul. Na Załęczu.

Zmiany w organizacji ruchu:
• zakaz wjazdu na ul. Na Załęczu (nie będzie on dotyczył dojazdu do posesji przy ul. Zawsie i Na Załęczu od nr 3 do 10b), przed skrętem w ul. Zawsie,
• wyznaczone objazdy: ul. Ogłęczyzna, ul. Siwka,
• zasłonięte ograniczenia tonażowe na ul. Siwka na czas obowiązywania tymczasowej organizacji,
• na ul. Łęg ruch jednokierunkowy, zakaz parkowania na odcinku ul. Na Załęczu łączącym się z ul. Łęg.

Zmieni się trasa autobusu linii 113 – szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego.

Ruch pieszych zapewniony w ciągu ul. Na Załęczu.

Deweloper buduje nowy układ drogowy łączący ul. Centralną z ul. Na Załęczu. Jednym z jego elementów jest rondo.

14 listopada 2022 r. zamknięta została ulica Centralna (na wysokości powstających budynków mieszkalnych). Zanim wybudowane zostanie rondo – deweloper wykona prace na sieciach uzbrojenia terenu: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, energetycznej, teletechnicznej, oświetlenia ulicznego oraz sieci gazowej. W związku z zamknięciem ulicy – obowiązują objazdy (ul. Nowohucką, al. Pokoju). Ciągi piesze są zapewnione. Zachowany jest również dojazd do garaży oraz posesji przy ul. Centralnej 51.

Prace zakończą się w III kwartale 2023 r.

DRUKUJ
POBIERZ