Budowa drogi do MCN – wypowiedz się!

Ze względu na stan epidemii w Polsce nie jesteśmy w stanie przeprowadzić w zaplanowanych terminach kolejnych z założonych wcześniej form konsultacji społecznych.

W związku z tym poprzestaniemy na formach, które zostały uruchomione dotychczas, czyli formularz ankiety, który będzie dostępny zgodnie z zapowiedziami do 3 kwietnia br. – TUTAJ i formularz umożliwiający przesłanie pytań, który będzie dostępny do 27 marca br.TUTAJ.

Opinie zebrane w formularzu ankiety zostaną uwzględnione w raporcie z konsultacji społecznych. Natomiast na pytania zadane do 27 marca br. zostaną udzielone odpowiedzi. Zostaną one umieszczone na stronie www.razemwdialogu.pl w możliwie najkrótszym czasie i przed zakończeniem konsultacji społecznych.

W zakresie kierowanych do nas wniosków w sprawie wydłużenia lub zawieszenia konsultacji społecznych informujemy, że nie możemy wydłużyć tego procesu ze względu na plan prac nad przygotowaniem projektu, do których jesteśmy zobligowani. Terminy naszych prac muszą być skoordynowane z planowanym oddaniem do użytkowania inwestycji – Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. By uzyskać na początku 2021 r. niezbędną w dalszym planie projektowania decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) projektant musi otrzymać nasze wytyczne (w tym te płynące z konsultacji) do 15 kwietnia br. (środa).

Niestety, nic nie wskazuje na to, by zorganizowanie zakładanych wcześniej bezpośrednich spotkań było możliwe, nie tylko do świąt Wielkanocnych ale w ogóle w kwietniu. W tej sytuacji przeniesienie konsultacji społecznych lub ich wydłużenie jest niemożliwe.

Raz jeszcze prosimy o wykorzystanie obecności w domu i wzięcie udziału w konsultacjach z wykorzystaniem uruchomionych form za pomocą narzędzi elektronicznych.

Wypowiedziane opinie i pytania zadane w formularzach zostaną potraktowane tak samo, jak gdyby były one zebrane podczas warsztatów partycypacyjnych i dyżurów z ekspertami.

DRUKUJ
POBIERZ