Budowa chodnika przy ul. Wyciąskiej – zapowiedź konsultacji

Przystępujemy do konsultacji społecznych dotyczących dokumentacji projektowej planowanej budowy brakującego chodnika przy ul. Wyciąskiej – dzielnica XVIII – Nowa Huta. Konsultacje rozpoczną się 20 maja, a zakończą 14 czerwca 2024 roku.

Zdjęcie Budowa chodnika przy ul. Wyciąskiej – zapowiedź konsultacji

W ramach zadania planowana jest budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 1a do budynku nr 15. Dodatkowo wykonane zostanie przejście dla pieszych oraz wybudowane oświetlenie (trzynaście słupów oświetleniowych).

Celem konsultacji jest wypracowanie optymalnego wariantu spełniającego zarówno wymogi prawne, jak i oczekiwania społeczne. Aktualny plan sytuacyjny dostępny jest w serwisie Inwestycje w Krakowie: Program budowy chodników – ul. Wyciąska – od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 1A do istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 15

 

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
13 maja 2024 – zapowiedź konsultacji społecznych,
20 maja 2024 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
14 czerwca 2024 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:

1. Formularz konsultacyjny
Formularz udostępniony do zakończenia konsultacji.

formularz – plik docx

formularz – plik pdf (do edycji)

2. Spotkanie konsultacyjne
Spotkanie dla mieszkańców w formule online, w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek), w godz. 17.00 – 19.00.
Spotkanie na platformie Zoom – link: bit.ly/spotkanie-Wyciaska 

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których będzie można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych. Pod numerem 12 616 72 55: w dniach 27 maja (poniedziałek) w godz. 10.00 – 12.00 oraz 5 czerwca (środa) w godz. 14.00 – 16.00.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie oraz na stronach zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
POBIERZ