Bezpieczniejsza droga do szkoły przy Tynieckiej

W odpowiedzi na oczekiwania i prośby mieszkańców przygotowano koncepcję nowej organizacji ruchu, która ma ułatwić codzienną drogę uczniów do szkoły podstawowej nr 110, położonej w rejonie ulicy Tynieckiej. To kolejne działanie miasta mające poprawić bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Rozpoczęcie prac związanych z realizacją omawianej zmiany wymagało wypracowania przez miasto porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. O tej sytuacji i konieczności osiągnięcia konsensusu, który pozwoli na wprowadzenie potrzebnych zmian, informowaliśmy niejednokrotnie.

Przygotowane przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK rozwiązanie obejmuje wyłącznie zmianę organizacji ruchu (zmiana oznakowania pionowego, poziomego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu), która zostanie wykonana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w oparciu o istniejącą geometrię ulicy.

Obecne działanie w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo pieszych, niemniej jednak jest to rozwiązanie doraźne, do momentu rozpoczęcia na tym terenie działań inwestycyjnych, jakim będzie między innymi budowa chodników.

DRUKUJ
POBIERZ