Bezpieczna droga do szkoły przy Tynieckiej

Przy szkole podstawowej nr 110, położonej w rejonie ul. Tynieckiej jest już bezpieczne przejście dla pieszych. Projekt został przygotowany przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, a wdrożony przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

O przejście w tym miejscu postulowali mieszkańcy. Zanim został opracowany projekt, miasto wypracowało porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Rozwiązanie jakie zastosowano, polega na zmianach w stalej organizacji ruchu – pojawiło się nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu w oparciu o istniejącą geometrię ulicy.

Obecne działanie w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo pieszych, niemniej jednak jest to rozwiązanie doraźne, do momentu rozpoczęcia na tym terenie działań inwestycyjnych, jakim będzie między innymi budowa chodników.

DRUKUJ
POBIERZ