Aukcja lokali użytkowych w dniu 24 lipca 2020 r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że w dniu 24 lipca br. (piątek) zostanie przeprowadzona aukcja na najem lokali użytkowych.

Dokumenty stanowiące ofertę przystąpienia do aukcji na najem lokali użytkowych (zgodnie z wykazem dotyczącym przedmiotowego zagadnienia) należy składać w nieprzejrzystych kopertach w sekretariacie Zastępcy Dyrektora ZDMK ds. Gospodarowania Nieruchomościami w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa na ul. Centralnej 53, budynek A, pok. 09; nie później niż do godziny 15.00 szóstego dnia roboczego poprzedzającego termin przeprowadzenia aukcji (tj. 16 lipca 2020 r.).

 

Dokumenty:

1. Tabelaryczny wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji;

2. Wykaz lokali użytkowych GMK;

3. Ogłoszenie ws. przeprowadzenia w dniu 24 lipca 2020 r. aukcji na najem lokali użytkowych;

4. Oferta do udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego;

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa 1300_2015 z dnia 28.05.2015 roku;

5a.Załącznik do Zarządzenia PMK 1300_2015;

6. Umowa najmu lokalu użytkowego – wzór;

7. Pismo dot. składania ofert;

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

DRUKUJ
POBIERZ