Aukcja lokali użytkowych w dniu 24 lipca 2019 r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że w dniu 24 lipca 2019 r. zostanie przeprowadzona aukcja na najem lokali użytkowych.

Dokumenty stanowiące ofertę przystąpienia do aukcji na najem lokali użytkowych (zgodnie z wykazem dotyczącym przedmiotowego zagadnienia) należy składać w nieprzejrzystych kopertach w sekretariacie Zastępcy Dyrektora ZDMK ds. Majątku i Administracji w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa na ul. Centralnej 53, budynek A, pok.09; nie później niż do godziny 15.00 drugiego dnia roboczego poprzedzającego termin przeprowadzenia aukcji (tj. 22 lipca 2019 r.).

Dokumenty:

  1. Tabelaryczny wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w lipcu,
  2. Wykaz lokali użytkowych GMK,
  3. Ogłoszenie ws. przeprowadzenia w dniu 24 lipca 2019 r. aukcji na najem lokali użytkowych,
  4. Oferta do udziału w aukcji na najem lokali użytkowych,
  5. Zarządzenie PMK 1300/2015  z dnia 28.05.2015,
  6. Załącznik do Zarządzenia PMK 1300/2015,
  7. Pismo dot. składania ofert,
  8. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

 

1 – Plac Bohaterów Getta:

2 – Plac Bohaterów Getta:

3 – Marii Konopnickiej, przejście podziemne:

4 – Marii Konopnickiej, przejście podziemne:

5 – Marii Konopnickiej, przejście podziemne:

6 – Rondo Czyżyńskie:

 

DRUKUJ
POBIERZ