Alternatywy dla Półłanki zostały sprawdzone

W mieście trwa przebudowa linii kolejowej na odcinku od stacji Kraków Główny do Podłęża. W związku z inwestycją realizowaną przez PKP PLK, od 17 lipca na okres 3 tygodni wyłączony został ruch samochodów na przejeździe kolejowym na ul. Półłanki. Mieszkańcy pobliskiej ul. Złocieniowej interweniowali, aby ruch mógł zostać przekierowany właśnie na tę ulicę – jako alternatywę dla tego zamknięcia.

Na ul. Złocieniowej PKP PLK wybudowało obiekt, z którego teraz mogą bezpiecznie korzystać piesi i rowerzyści. W przyszłości, gdy gmina rozbuduje sieć dróg lokalnych – ul. Złocieniowa będzie mogła być wykorzystywana jako alternatywa dla ul. Półłanki. Obecnie nie ma takiej możliwości – z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.
Zanim zapadła decyzja o zamknięciu ul. Półłanki – sprawdzona została ul. Złocieniowa jako alternatywa, pod kątem dopuszczenia na niej większego ruchu pojazdów – stwierdzono, że obecny układ nie jest dostosowany do jego przyjęcia (analiza z udziałem Policji, IR UMK oraz PKP PLK).
W związku z trudną sytuacją w rejonie Złocienia – liczne telefony mieszkańców, dyrektor ZDMK polecił ponowną wizję w terenie, aby sprawdzić czy można podjąć inne kroki, wykonać doraźne prace remontowe, które pozwolą skierować ruch na ul. Złocieniową. Dodatkowa wizja i analizy potwierdziły wcześniejsze wnioski – ul. Złocieniowa do czasu jej rozbudowy nie może być alternatywą dla ul. Półłanki. Podejmiemy kroki, zawnioskujemy o ujęcie zadania związanego z rozbudową lokalnych dróg prowadzących do nowego wiaduktu PKP w budżecie na przyszły rok.
Szczegółowe informacje w sprawie realizowanych prac można uzyskać w Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

 

DRUKUJ
POBIERZ