Informacja archiwalna

Abonamenty nabyte przed 15 maja br. zachowały ważność

Od poniedziałku, 15 maja br. obowiązują zmiany w Obszarze Płatnego Parkowania (OPP). Abonamenty, które zostały zakupione przed tą datą, zachowują ważność i nie muszą być wymieniane, w przypadku sektorów, które obecnie mają inną nazwę.

Od 15 maja w OPP wybrane sektory zostały zmienione, np. dawny sektor B20 to obecnie A20. Osoby, które zakupiły abonamenty na sektory, które obecnie funkcjonują pod nową nazwą, nie muszą ich wymieniać – abonamenty te zachowują ważność, na obszarach, w granicach, które obowiązywały na dzień ich wydania.

Abonamenty z tych sektorów zachowują ważność:

  • B6 – obecnie A6 i B30,
  • B20 – obecnie A20,
  • C5 – obecnie B5,
  • C10 – obecnie B10.
DRUKUJ
POBIERZ