91-procentowy stan zaawansowania prac

Trwający stan epidemii nie wpłynął znacząco na realizację prac na drugim etapie rozbudowy ul. Igołomskiej, od Giedroycia do skrzyżowania z Brzeską. Stan zaawansowania robót osiągnął 91%.

Obiekty inżynierskie zostały w większości ukończone. Uzyskano zgodę na użytkowanie wiaduktu kolejowego ArcellorMital w pobliżu pętli autobusowej Pleszów oraz wiadukt w rejonie ul. Szymańskiego i Rusieckiej, a także most w pobliżu pętli autobusowej. Roboty budowlane zakończyły się przy przepuście w rejonie ul. Sitowiny i Narcyza Wiatra.

Na ukończeniu są prace przy wiadukcie nad ul. Igołomską (węzeł drogowy w rejonie ul. Rzepakowej), który zapewni bezkolizyjne włączanie się pojazdów z ul. Rzepakowej i dróg serwisowych. Podobnie w tunelu pomiędzy Czeczeńską a Waligórskiego (nad tunelem powstanie skrzyżowanie w formie ronda wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów).

Sporo pracy pozostało na obiekcie kolejowym w pobliżu skrzyżowania z ul. Czeczeńską, pierwszy etap został zakończony (zachodnia część wiaduktu), trwają prace w ramach drugiego, ich zakończenie planowane jest w sierpniu br. Roboty na obiekcie toczą się przy zachowaniu ruchu kolejowego. Obecnie obowiązuje tu ruch wahadłowy i zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,7 m.

Na całym rozbudowywanym odcinku Igołomskiej trwa budowa chodników i ścieżek rowerowych bądź ciągów pieszo-rowerowych. Montowane są ekrany akustyczne, których zadaniem jest zabezpieczenie okolicznych posesji przed nadmiernym hałasem, elementy sygnalizacji świetlnej oraz niezbędne oświetlenie drogowe. Nasadzana jest zieleń zastępcza. Obecnie dokładamy wszelkich starań, aby dotrzymany został planowany termin zakończania zasadniczych prac na inwestycji i oddanie do użytkowania obu jezdni, który został wyznaczony na IV kwartał 2021 r. Zakończenie całości inwestycji przewidziane jest na koniec I kwartału 2022 r.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

DRUKUJ
POBIERZ