8 maja kolejny etap prac na Kamieńskiego

Trwa nocna wymiana nawierzchni na fragmencie ulicy Kamieńskiego (Dzielnica XIII – Podgórze). W nocy z 8 na 9 maja br. drogowcy rozpoczną drugi etap prac.

Zdjęcie 8 maja kolejny etap prac na Kamieńskiego

8 maja br. kolejny etap prac – potrwa sześć nocy:

– noc z 8 na 9 maja br. – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – prawy pas, odcinek od wjazdu z ul. Wielickiej do ul. Malborskiej,

– noc z 9 na 10 maja br. – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – prawy pas, odcinek od torów na ul. Nowosądeckiej do wjazd z ul. Wielickiej,

– noc z 10 na 11 maja br. – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – lewy pas, odcinek od wjazdu z ul. Wielickiej do ul. Malborskiej,

– noc z 11 na 12 maja br. – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – lewy pas, odcinek od torów na ul. Nowosądeckiej do wjazd z ul. Wielickiej,

– noc z 12 na 13 maja br. – warstwa ścieralna – prawy pas, od torów na ul. Nowosądeckiej do ul. Malborskiej,

– noc z 15 na 16 maja br. – warstwa ścieralna – lewy pas, od torów na ul. Nowosądeckiej do ul. Malborskiej.

 

16 maja br. ostatni etap prac – potrwa cztery noce:

– noc z 16 na 17 maja br. – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – prawy pas, odcinek od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 do torów na ul. Nowosądeckiej,

– noc z 17 na 18 maja br. – frezowanie, układanie warstwy wiążącej – lewy pas, odcinek od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 do torów na ul. Nowosądeckiej,

– noc z 18 na 19 maja br. – warstwa ścieralna – prawy pas, odcinek od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 do torów na ul. Nowosądeckiej,

– noc z 19 na 20 maja br. – warstwa ścieralna – lewy pas, odcinek od Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 do torów na ul. Nowosądeckiej.

Zdjęcie podpisywania dokumentów

Koszt prac to ok. 3,9 mln zł. Zadanie w ramach Programu modernizacji dróg i chodników dofinansowanego z rządowego Programu wsparcia przygotowań III Igrzysk Europejskich w 2023 r. w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

dofinansowanie igrzyskowe

DRUKUJ
POBIERZ