Trzy firmy zaproszone do złożenia ofert

W styczniu br. zakończyliśmy dialog konkurencyjny z trzema zaproszonymi firmami. Na bazie rozmów opracowana została ostateczna dokumentacja techniczna. Dziś firmy otrzymały zaproszenie do złożenia ofert, mają na to 90 dni.

Kilkumiesięczne negocjacje prowadzone były z trzema firmami – Mota-Engil Central Europe PPP Road Sp. z o.o.; VARDUN Sp. z o.o.; konsorcjum firm: PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. (partner). Podstawą wyboru tych firm (3 z 7 zgłoszonych) było spełnienie przez nich określonych warunków selekcji. Dziś otrzymały zaproszenie do złożenia ofert. To jednej z nich ostatecznie zostanie powierzona realizacja inwestycji.

Firmy od otrzymania zaproszenia mają 90 dni na przygotowanie i złożenie ofert. Z uwagi na ewentualne odwołania przewidujemy, że umowa z wybraną firmą zostanie zawarta z końcem lata bieżącego roku. Czas na zaprojektowanie linii oraz pozyskanie decyzji pozwalającej na realizację inwestycji określiliśmy na drugi kwartał 2022 r. Z kolei zakończenie robót budowlanych i rozpoczęcie okresu eksploatacji w pierwszym kwartale 2024 r. (przez okres 20 lat – do 2044 r.).

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez zwiększenie liczby linii tramwajowych oraz podniesienie atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej. Na nowym 4,5-kilometrowym odcinku od ul. Meissnera do Mistrzejowic pojawi się 10 par przystanków. Zgodnie z wynikami prognoz ruchu w ciągu godziny z linii skorzysta blisko 3 tys. osób. Projekt zakłada, że tramwaje na tym odcinku będą mogły odjeżdżać z częstotliwością co 1,5 minuty. W okolicy ronda Polsadu pojawi się nowy wielopoziomowy węzeł przesiadkowy.

Projekt został wybrany jako jeden z kilku (z różnych branż) projektów pilotażowych przez rząd. W oparciu o doświadczenia naszego projektu będą powstawały wytyczne dla innych miast odnośnie tego jak pozyskiwać finansowanie w modelu PPP na inwestycje infrastrukturalne. Jest to szczególnie ważne w perspektywie zakończenia finansowania takich projektów przez UE.

Inwestycja prowadzona w wariancie PPP wykazuje szereg korzyści w stosunku do tradycyjnego modelu. Korzyści te mają zarówno charakter dający się wyrazić w wartościach pieniężnych (ryzyko związane z budową i eksploatacją przeniesione na partnera prywatnego), ale również charakter jakościowy. Wśród wartości tych należy wymienić: zwiększenie jakości usług publicznych i korzystanie z know-how partnera prywatnego; możliwość sfinansowania szerszego zakresu inwestycji publicznych; ograniczenie kosztów realizacji przedsięwzięcia w związku z działalnością partnera prywatnego, który będzie dążył do optymalizacji kosztów i efektywniejszego nimi zarządzania; motywację do oddania inwestycji w terminie; promocję wizerunku podmiotu publicznego wynikającą z zaangażowania partnera prywatnego w realizację przedsięwzięcia.

DRUKUJ
POBIERZ