12-19 listopada br. remont chodnika na al. Słowackiego

W ramach zeszłorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Krowodrzy oddali swój głos na zadanie pod nazwą Rewitalizacja alei Słowackiego. W tym miesiącu zrealizowany zostanie pierwszy etap projektu, remont chodnika na al. Słowackiego od nr 24 do 28.

Zwycięski projekt w ramach BO zakłada rewitalizację al. Słowackiego, na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów poprzez wykonanie nawierzchni dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rodziców z wózkami.

W ramach pierwszego etapu wyremontowany zostanie chodnik na odcinku al. Słowackiego od nr 24 do 28. Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako realizator tego zadania wykona remont w dniach 12-19 listopada br. Roboty na tym odcinku spowodują zmiany w organizacji ruchu, na fragmencie objętym remontem zamknięty zostanie buspas.

Prace, które poprawią bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców pochłoną 40 tys. zł.

Zadanie będzie kontynuowane. Rewitalizacja alei Słowackiego 2.0 znalazła się w tegorocznym budżecie. W ramach drugiego etapu, wyremontowany zostanie chodnik znajdujący się w pasie zieleni na odcinku al. Słowackiego 38 – ul. Krowoderska.

DRUKUJ
POBIERZ