10 lat Budżetu Obywatelskiego oczami ZDMK

W tym roku ma miejsce dziesiąta edycja Budżetu Obywatelskiego w Krakowie. Oznacza to, że mieszkańcy królewskiego miasta już dziewięć razy wybierali najlepsze dzielnicowe i ogólnomiejskie projekty inwestycyjne tworzone przez samych krakowian.

Minione edycje BO to w skrócie 1214 zadań i 227 mln zł przeznaczonych na wszystkie projekty, w tym 149 mln zł na projekty dla całego miasta oraz 78 mln zł na projekty wykonane z myślą o poszczególnych dzielnicach. Za realizację wyznaczonych w drodze głosowania zadań odpowiadają różne jednostki, w tym nasza.

Z okazji 10-lecia BO wspominamy dziesięć projektów, które zrealizowaliśmy.

W ramach budżetu 2015 wybudowaliśmy przejazd rowerowy przez ul. Na Zjeździe[1] wraz drogami dla rowerów umożliwiających dotarcie do niego.

 

 

Kolejne rowerowe inwestycje zrealizowaliśmy w ramach budżetu 2016 i 2017, przedłużyliśmy ścieżkę rowerową wzdłuż al. Solidarności[2], wybudowaliśmy dwa ważne fragmenty dróg dla rowerów wzdłuż ul. Armii Krajowej[3], na odcinku od Lea do Mazowieckiej oraz wzdłuż al. Kijowskiej[4] od Przybyszewskiego do Piastowskiej. Te dwa ostatnie powstały w ramach projektu Łączymy Parki Krakowa – z Dzielnicy I, IV, V, VII do Ojcowa.

 

 

W ramach budżetu 2019 wybudowaliśmy chodnik prowadzący od przystanku autobusowego na ul. Cechowej do przedszkola przy ul. Nazaretańskiej[5]. Zwiększyliśmy bezpieczeństwo dzieci, uniemożliwiając im bezpośredni kontakt z ruchliwą ulicą. Z kolei w ramach tego z 2020 roku wyremontowaliśmy chodniki na ul. Estery, Mostowej i Gazowej[6] oraz doświetliliśmy wybrane przejścia dla pieszych na ul. Na Kozłówce, Wlotowej i Prostej[7], również poprawiając bezpieczeństwo.

 

 

Budżet 2021 zapewnił nam realizację takich zadań jak: remont nawierzchni ul. Łazowej[8], wykonanie nakładki na ul. Obwodowej[9] czy budowę parkingu Kiss and Ride[10] przy szkole podstawowej nr 98 na ul. Poległych w Krzesławicach. W ramach dwóch pierwszych zadań wyremontowane jezdnie poprawiły bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz osób poruszających się samochodami i rowerami. Ostatni projekt umożliwił wygodne parkowanie autobusów szkolnych oraz rodziców dowożących dzieci do szkoły.

 

Kwota realizacji tylko tych dziesięciu zadań to ponad 4,5 mln zł.

Teraz realizujemy kolejne zadania i czekamy na następne zwycięskie projekty infrastrukturalne.

 

Galeria: 10 lat BO oczami ZDMK

 

 

[1] Zadanie zakończono w 2017 r.

[2] Zadanie zakończono w 2022 r.

[3] Zadanie zakończono w 2020 r.

[4] Zadanie zakończono w 2020 r.

[5] Zadanie zakończono w 2021 r.

[6] Zadanie zakończono w 2021 r.

[7] Zadanie zakończono w 2021 r.

[8] Zadanie zakończono w 2022 r.

[9] Zadanie zakończono w 2022 r.

[10] Zadanie zakończono w 2023 r.

 

DRUKUJ
POBIERZ