Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro

Dotyczy:

Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych na terenie miasta Krakowa.

Oferty należy składać do dnia 9 kwietnia 2020 r. (czwartek) w formie elektronicznej, na adres e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl.

DRUKUJ
POBIERZ