Zapytanie ofertowe do 130tys. złotych

Dotyczy :

Przegląd, konserwacja i utrzymanie systemu detekcji gazu CO/LPG na parkingach

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 04.04.2024 r do godziny 10:00
  2. Ofertę w postaci elektronicznej jako skan formularza oferty podpisany przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy należy przesłać mailem na adres: ppiskorz@zdmk.krakow.pl, sekretariat@zdmk.krakow.pl
  3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
DRUKUJ
POBIERZ