Zapytanie ofertowe do 130 tys. złotych

Dotyczy:

Asysta techniczna dla systemu dyspozytorskiego DDESK.

1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.03.2024 r. do godz. 15.30 (wskazanie godziny do której wykonawcy mają złożyć swoją ofertę nie jest obowiązkowe, termin złożenia oferty może być określony również w pełnych dniach).
2. Ofertę w postaci elektronicznej jako formularz oferty w PDF podpisany podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub w formie skanu formularza oferty podpisany przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy należy przesłać mailem na adresy: sekretariat@zdmk.krakow.pl oraz drejduch@zdmk.krakow.pl.
3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

DRUKUJ
POBIERZ