Zapytanie ofertowe do 130 tys. złotych

Dotyczy:

Audyt rekompensaty usługi realizowanej w ogólnym interesie gospodarczym z zakresu zarządzania przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w 2022 r. istniejącymi oraz wybudowanymi w ramach realizacji inwestycji parkingami Park&Ride stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.04.2023 r. do godz. 14.00  w jednej z poniższych form:

a) pisemnie (osobiście, listownie) na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

b) faxem na numer: 0-12 616 7417,

c) w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl.

DRUKUJ
POBIERZ