Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1. Znak sprawy: 5/IX/2021

Dotyczy:

Budowa chodnika w ul. Zbrojarzy na odcinku od nr 64 do mostku przy ul. Falowej w Krakowie w ramach zadania pn. Program Budowy Chodników.

DRUKUJ
POBIERZ