Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1. Znak sprawy: 3/X/2021

Dotyczy:

Budowa ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Program Budowy Ścieżek Rowerowych w zakresie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla poszerzenia istniejącego przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Brożka.

DRUKUJ
POBIERZ