Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1. Znak sprawy: 2/X/2021

Dotyczy:

Budowa ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Program Budowy Ścieżek Rowerowych w zakresie: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy rowerowego lub pieszo – rowerowego przekroczenia ul. Kapelanka – Grota Roweckiego.

DRUKUJ
POBIERZ