Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1. Znak sprawy: 13/XI/2022

Dotyczy:

Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwa – opracowanie dokumentacji projektowej.

DRUKUJ
POBIERZ