Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1. Znak sprawy: 1/VIII/2022

Dotyczy:

Roboty w zakresie utrzymania oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie Krakowa z podziałem na 2 części: Część 2: Rejon II „Podgórze”, Część 4: Rejon IV „Nowa Huta”.

DRUKUJ
POBIERZ