Tryb negocjacji bez ogłoszenia – art. 301 ust. 1 pkt 3. Znak sprawy: 14/VII/2022

Dotyczy:

Roboty w zakresie odnowy oznakowania poziomego na terenie miasta Krakowa.

DRUKUJ
POBIERZ